DOPRAVNÝ ÚRAD

Výročné správy

Filetype iconVýročná správa Dopravného úradu za rok 2023


Výročné správy za predchádzajúce obdobie
Filetype iconVýročná správa Dopravného úradu za rok 2022


Filetype iconVýročná správa Dopravného úradu za rok 2021


Filetype iconVýročná správa DÚ za rok 2020

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2020


Filetype iconVýročná správa DÚ za rok 2019

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2019


Filetype iconVýročná správa DÚ za rok 2018

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2018


Filetype iconVýročná sprava DÚ za rok 2017

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2017


Výročná správa DÚ za rok 2016

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2016


Filetype iconVýročná správa DÚ za rok 2015

Filetype iconPríloha č. 1

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2015


Filetype iconVýročná správa DÚ za rok 2014

Podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.1034/2011 zo 17.októbra 2011 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010, vypracoval Dopravný úrad výročnú správu o dohľade nad bezpečnosťou podľa tohto nariadenia.
Filetype iconVýročná správa o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách za rok 2014

Podľa § 91 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dopravný úrad ako bezpečnostný orgán v oblasti železničnej dopravy  každoročne do 30. septembra vypracuje výročnú správu o bezpečnosti, pošle ju Európskej železničnej agentúre a zverejní ju na svojom webovom sídle.

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2014


Filetype iconVýročná správa DÚ za rok 2013

Filetype iconVýročná správa o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách za rok 2013

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2013

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia