DOPRAVNÝ ÚRAD

Výročné správy

Filetype iconVýročná správa Dopravného úradu za rok 2021


Výročné správy za predchádzajúce obdobie
Filetype iconVýročná správa DÚ za rok 2020

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2020


Filetype iconVýročná správa DÚ za rok 2019

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2019


Filetype iconVýročná správa DÚ za rok 2018

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2018


Filetype iconVýročná sprava DÚ za rok 2017

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2017


Výročná správa DÚ za rok 2016

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2016


Filetype iconVýročná správa DÚ za rok 2015

Filetype iconPríloha č. 1

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2015


Filetype iconVýročná správa DÚ za rok 2014

Podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.1034/2011 zo 17.októbra 2011 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010, vypracoval Dopravný úrad výročnú správu o dohľade nad bezpečnosťou podľa tohto nariadenia.
Filetype iconVýročná správa o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách za rok 2014

Podľa § 91 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dopravný úrad ako bezpečnostný orgán v oblasti železničnej dopravy  každoročne do 30. septembra vypracuje výročnú správu o bezpečnosti, pošle ju Európskej železničnej agentúre a zverejní ju na svojom webovom sídle.

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2014


Filetype iconVýročná správa DÚ za rok 2013

Filetype iconVýročná správa o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách za rok 2013

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2013

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia