DOPRAVNÝ ÚRAD

Podateľňa

Žiadame verejnosť dodržiavať všetky hygienické opatrenia v zmysle aktuálne platného uznesenia vlády SR.


Podateľňa Dopravného úradu

(Letisko M.R. Štefánika v Bratislave)

Deň Stránkové hodiny Stránkové hodiny
Pondelok 8:30 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok 8:30 – 11:00 13:00 – 15:00
Streda 8:30 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 8:30 – 11:00 13:00 – 15:00
Piatok 8:30 – 11:00  –

 

Parkovanie pre stránky pred budovou Dopravného úradu na adrese Letisko M.R. Štefánika v Bratislave nie je možné. K dispozícii je parkovisko pred terminálom letiska.


Podateľňa Divízie vnútrozemskej plavby

 

(Prístavná 10 v Bratislave)

Deň Stránkové hodiny Stránkové hodiny
Pondelok 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok
Streda 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok
Piatok  –

Parkovanie pre stránky pred budovou Dopravného úradu na adrese Prístavná 10 v Bratislave je možné na spoplatnenom parkovisku SPaP a.s. 


Spôsob komunikácie Kontaktné informácie
poštová adresa Dopravný úrad
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
e-mail podatelna@nsat.sk
telefón +421 2 48 777 518
fax +421 2 43 420 331

V podateľni Dopravného úradu je možné podať žiadosť, návrh, podnet alebo iné písomné podanie. V prípade využitia e-mailovej adresy  upozorňujeme podávateľa na ustanovenia niektorých osobitných predpisov, na základe ktorých je  takéto podanie nutné v stanovenej lehote doplniť, napr. viď. § 19 ods. 1 Zákona č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia