DOPRAVNÝ ÚRAD

Podateľňa

Stránkové hodiny podateľne

Pondelok8:30 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok8:30 – 11:0013:00 – 15:00
Streda8:30 – 12:0013:00 – 15:00
Štvrtok8:30 – 11:0013:00 – 15:00
Piatok8:30 – 11:00 –

Parkovanie pre stránky pred budovami Dopravného úradu na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave nie je možné. K dispozícii je parkovisko pred terminálom letiska.

poštová adresaDopravný úrad
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
e-mailpodatelna@nsat.sk
telefón+421 2 48 777 518
fax+421 2 43 420 331

V podateľni Dopravného úradu je možné podať žiadosť, návrh, podnet alebo iné písomné podanie. V prípade využitia e-mailovej adresy  upozorňujeme podávateľa na ustanovenia niektorých osobitných predpisov, na základe ktorých je  takéto podanie nutné v stanovenej lehote doplniť, napr. viď. § 19 ods. 1 Zákona č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia