DOPRAVNÝ ÚRAD

Projekty

Projekty Dopravného úradu na rozvoj informačných systémov v súlade s platnou legislatívou

Verejné pripomienkovanie projektového zámeru:

Vybudovanie Registra odborných spôsobilostí posádok plavidiel (projekt_1040)

Dopravný úrad Slovenskej republiky sa rozhodol pripraviť projekt rozvoja na vybudovanie nového IS, ktorým sa zabezpečí Implementácia Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/473, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy pre databázy preukazov odbornej spôsobilosti Únie, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov.

Projekt sa týka vytvorenia Registra odborných spôsobilostí posádok plavidla. V praxi to znamená, že sa požaduje dodať národný register resp. Národnú databázu posádok (NDBP) na správu preukazov odbornej spôsobilosti Únie, osobitných povolení a služobných lodníckych knižiek vydaných príslušnými orgánmi a zároveň uchovávať národné verzie dokumentov v rovnakom registri. Národné dokumenty nebudú prístupné orgánom iných krajín, ale iba administratívnym a výkonným orgánom Slovenska prostredníctvom aplikácie EÚ (ECDB). Účelom je poskytnúť Dopravnému úradu národný register na správu údajov  o členoch posádky a ich dokumentoch a tiež zabezpečiť, aby domáce aj zahraničné výkonné orgány mali prístup k týmto údajom pripojením k ECDB.

Z technického hľadiska sa bude jednať najmä o dodávku webovej aplikácie navrhnutej pre desktopové prehliadače s prístupom pre mobilné zariadenia (iOS a Android) s jadrom v podobe relačnej databázy.

Okrem dodania SW riešenia je súčasťou obstarávania aj poskytovanie služieb podpory prevádzky, údržby a rozvoja dodaného SW riešenia pod dobu 5 rokov od jeho uvedenia do prevádzky.

Projekt „Vybudovanie Registra odborných spôsobilostí posádok plavidiel (projekt_1040)“ bol vypracovaný v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov, pričom predmetné dokumenty k projektu sú uvedené aj na stránke metais.vicepremier.gov.sk

Rovnako sú všetky dokumenty k projektu rozvoja sú k dispozícii v nižšie uvedenom komprimovanom súbore.

Filetype iconDokumentácia k projektovému zámeru – Vybudovanie Registra odborných spôsobilostí posádok plavidiel (projekt_1040) Komprimovaný súbor obsahuje nasledovné dokumenty:

  • I_01_PROJEKTOVY_ZAMER_ROSPP_223105_v01_Draft.docx
  • I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_ROSPP_DU.xlsx
  • I_03_PRISTUP_k_PROJEKTU_ROSPP_223105_v01_Draft.docx
  • P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_ROSPP_DU.xlsx
  • ROSPP_pripomienkovy-formular_verejne-pripomienkovanie.xlsx
  • ROSPP_Verejne pripomienkovanie.docx

 

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať vo formulári na e-mailovú adresu: Miroslav.Bedlek@nsat.sk do 30.06.2022, do 16,00 hod. Vzor na pripomienkovanie je v uvedený komprimovanom súbore.


(Pre zobrazenie podrobností projektového zámeru je potrebné stlačiť ikonu „+“ zobrazenú pri názve projektu)

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia