DOPRAVNÝ ÚRAD

Povolenia a licencie – železničné dráhy

 

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatkuSuma poplatku
89 a) 1Vydanie povolenia na prevádzkovanie železničnej trate500 eur
89 a) 4Vydanie povolenia na prevádzkovanie vlečky200 eur
89 b) 1Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy na železničných tratiach500 eur
89 d)Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na dráhe66 eur
89 e)Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie6,50 eura
89 f)Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa33 eur

Spätná väzba

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia