DOPRAVNÝ ÚRAD

Povolenia a licencie – železničné dráhy

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku Suma poplatku
89 a) 1 Vydanie povolenia na prevádzkovanie železničnej trate 500 eur
89 a) 4 Vydanie povolenia na prevádzkovanie vlečky 200 eur
89 b) 1 Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy na železničných tratiach 500 eur
89 d) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na dráhe 100 eur
89 e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie 10 eur
89 f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa 50 eur

Spätná väzba

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia