DOPRAVNÝ ÚRAD

Prevádzka lietadiel

Odbor prevádzky lietadiel 

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatkuSuma poplatku
91i) vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa
1. prvé vydanie3500  eur
2. predĺženie platnosti360  eur
3. zmena alebo doplnenie180  eur
m) vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve podľa osobitného predpisu
1. prvé vydanie600  eur
2. predĺženie platnosti360  eur
3. zmena alebo doplnenie60  eur
n)  Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia60 eur
o) vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky200  eur
p) vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní a na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemským prevádzkovateľom, pre každé lietadlo200  eur
 91dd) Praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu
1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti60 eur
2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov80 eur
3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti80 eur
4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov160 eur
e) Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu
1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti120 eur
2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov160 eur
3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti240 eur
4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov320 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia