DOPRAVNÝ ÚRAD

Prevádzka lietadiel

Odbor prevádzky lietadiel 

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku Suma poplatku
91 i) vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa
1. prvé vydanie 3500  eur
2. predĺženie platnosti 360  eur
3. zmena alebo doplnenie 180  eur
m) vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve podľa osobitného predpisu
1. prvé vydanie 600  eur
2. predĺženie platnosti 360  eur
3. zmena alebo doplnenie 60  eur
n)  Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia 60 eur
o) vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky 200  eur
p) vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní a na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemským prevádzkovateľom, pre každé lietadlo 200  eur
 91d d) Praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu
1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti 60 eur
2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov 80 eur
3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti 80 eur
4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov 160 eur
e) Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu
1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti 120 eur
2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov 160 eur
3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti 240 eur
4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov 320 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia