DOPRAVNÝ ÚRAD

Licencovanie

Odbor licencovania leteckého personálu

Teoretické skúšky

 

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatkuSuma poplatku
91da) Vykonanie teoretickej skúšky leteckého personálu na získanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikácie
1. pilot voľného balóna20 eur
    pilot lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane)20 eur
    pilot vetroňov20 eur
    operátor leteckej rádiovej pozemnej stanice20 eur
2. súkromný pilot10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    obchodný pilot10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    dopravný pilot10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    letecký navigátor10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    palubný inžinier10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    palubný rádiotelefonista10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    palubný sprievodca10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    technik údržby lietadla
    dispečer leteckej dopravy10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    riadiaci letovej prevádzky10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
3. získanie kvalifikácie k preukazu spôsobilosti10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
4. jazyková skúška (pokiaľ sa vykonáva zvlášť a nie je zahrnutá v požiadavkách predpisu L 1 pre vydanie preukazu spôsobilosti60 eur
b) Vydanie preukazu spôsobilosti
1. prvé vydanie8 eur
2. vpísanie kvalifikácie, doložky alebo kategórie20 eur
3. zmena alebo predĺženie8 eur
4. vydanie preukazu spôsobilosti na základe preukazu spôsobilosti vydaného iným štátom50 eur
5. uznanie cudzieho preukazu spôsobilosti50 eur
c) Mimoriadne teoretické preskúšanie, ktorým je podmienené vrátenie odobratého preukazu spôsobilosti, kvalifikácie alebo oprávnenia60 eur

Spôsobilosť

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatkuSuma poplatku
6a) Vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov
(Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka)
4,50 eur
a) Zmena mena v osvedčení pre palubných sprievodcov
(Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka)
4,50 eur
 92h) Vydanie preukazu spôsobilosti ako náhradný za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz20 eur
i) Vydanie preukazu spôsobilosti ako náhradný za zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch35 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia