DOPRAVNÝ ÚRAD

Navigačné služby

Odbor  navigačných služieb

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku Suma poplatku
91 c)  Vydanie rozhodnutia o súhlase na zriadenie leteckého pozemného zariadenia alebo na vykonanie jeho podstatnej zmeny 80 eur
91 d)  Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia 80 eur
91 r)  Pridelenie frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo zmena pridelenej frekvencie 200 eur
91 s) 1. Pridelenie identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy (ELT) pre lietadlo do 5700kg 60 eur
91 s) 2. Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy (ELT) pre lietadlo
nad 5700kg
160 eur
91 t) 1. Pridelenie kódu módu S pre lietadlo do 5700kg 60 eur
91 t) 2. Pridelenie kódu módu S pre lietadlo nad 5700kg 160 eur
91 u)  Súhlas s prevádzkovaním vybraného rádiového zariadenia leteckej telekomunikačnej služby 40 eur
91 v)  Vydanie duplikátu 40 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia