DOPRAVNÝ ÚRAD

Navigačné služby

Odbor  navigačných služieb

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatkuSuma poplatku
91c)  Vydanie rozhodnutia o súhlase na zriadenie leteckého pozemného zariadenia alebo na vykonanie jeho podstatnej zmeny80 eur
91d)  Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia80 eur
91r)  Pridelenie frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo zmena pridelenej frekvencie200 eur
91s) 1. Pridelenie identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy (ELT) pre lietadlo do 5700kg60 eur
91s) 2. Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy (ELT) pre lietadlo
nad 5700kg
160 eur
91t) 1. Pridelenie kódu módu S pre lietadlo do 5700kg60 eur
91t) 2. Pridelenie kódu módu S pre lietadlo nad 5700kg160 eur
91u)  Súhlas s prevádzkovaním vybraného rádiového zariadenia leteckej telekomunikačnej služby40 eur
91v)  Vydanie duplikátu40 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia