DOPRAVNÝ ÚRAD

Navigačné služby

Odbor  navigačných služieb

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatkuSuma poplatku
91r)  Pridelenie frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo zmena pridelenej frekvencie200 eur
91s)  Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy160 eur
91t)  Pridelenie kódu módu S160 eur
91u)  Súhlas s prevádzkovaním vybraného rádiového zariadenia leteckej telekomunikačnej služby40 eur
91v)  Vydanie duplikátu o pridelení frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o zmene frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o pridelení jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy alebo pridelení kódu módu S40 eur
91c)  Vydanie rozhodnutia o súhlase na zriadenie leteckého pozemného zariadenia alebo na vykonanie jeho podstatnej zmeny80 eur
91d)  Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia80 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia