DOPRAVNÝ ÚRAD

Bezpečnostná ochrana civilného letectva

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku Suma poplatku
91c a) schválenie programu bezpečnostnej ochrany
1. medzinárodného verejného letiska 340 eur
2. verejného letiska 160 eur
3. leteckého prevádzkovateľa 340 eur
b) Schválenie výcvikového strediska na prepravu nebezpečného tovaru 660 eur
c) Zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti povolenia 50% príslušnej sadzby podľa písmen a) a b)
d) žiadosť o posúdenie spoľahlivosti podľa § 34a leteckého zákona 10 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia