DOPRAVNÝ ÚRAD

Bezpečnostná ochrana civilného letectva

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatkuSuma poplatku
91ca) schválenie programu bezpečnostnej ochrany
1. medzinárodného verejného letiska340 eur
2. verejného letiska160 eur
3. leteckého prevádzkovateľa340 eur
b) Schválenie výcvikového strediska na prepravu nebezpečného tovaru660 eur
c) Zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti povolenia50% príslušnej sadzby podľa písmen a) a b)
d) žiadosť o posúdenie spoľahlivosti podľa § 34a leteckého zákona10 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia