DOPRAVNÝ ÚRAD

Výcvikové zariadenia

Schvaľovanie výcvikových zariadení

Vydanie osvedčenia leteckej školy – jedno pilotné lietadlo

Číslo položky správneho poplatku Písmeno Položka poplatku Suma poplatku
91 j Prvé vydanie 360 eur
91 j Predĺženie platnosti 160 eur
91 j Zmena alebo doplnenie 100 eur

Vydanie osvedčenia leteckej školy – viac pilotné lietadlo alebo
Vydanie osvedčenia leteckej školy pre výcvik technika údržby lietadiel podľa časti 147

Číslo položky správneho poplatku Písmeno Položka poplatku Suma poplatku
91j Prvé vydanie 2 000 eur
91j Predĺženie platnosti 500 eur
91j Zmena alebo doplnenie 300 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia