DOPRAVNÝ ÚRAD

Výcvikové zariadenia

Schvaľovanie výcvikových zariadení

Vydanie osvedčenia leteckej školy – jedno pilotné lietadlo

Číslo položky správneho poplatkuPísmenoPoložka poplatkuSuma poplatku
91jPrvé vydanie360 eur
91jPredĺženie platnosti160 eur
91jZmena alebo doplnenie100 eur

Vydanie osvedčenia leteckej školy – viac pilotné lietadlo alebo
Vydanie osvedčenia leteckej školy pre výcvik technika údržby lietadiel podľa časti 147

Číslo položky správneho poplatkuPísmenoPoložka poplatkuSuma poplatku
91jPrvé vydanie2 000 eur
91jPredĺženie platnosti500 eur
91jZmena alebo doplnenie300 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia