DOPRAVNÝ ÚRAD

Ponukové konania

Zverejňujeme ponuku dočasne prebytočného majetku štátu v správe Dopravného úradu v zmysle rozhodnutia predsedu Dopravného úradu pre správcov majetku štátu. Podmienky ponuky dočasne prebytočného majetku sú uvedené v prílohe.


V prílohe zverejňujeme ponuku dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Dopravného úradu. Vaše vyjadrenie očakávame v termíne do 23.07.2021 na poštovú adresu Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 82305 Bratislava v zalepenej obálke s označením  „Nájom Bratislava- Neotvárať“. V prípade, že Vaša odpoveď nebude v stanovenom termíne doručená, budeme považovať Vaše stanovisko za negatívne.
Filetype iconPodmienky pre záujemcu o nájom nebytového priestoru Dopravného úradu – Bratislava


V prílohe zverejňujeme ponuku dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Dopravného úradu. Vaše vyjadrenie očakávame v termíne do 23.07.2021 na poštovú adresu Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 82305 Bratislava v zalepenej obálke s označením  „Nájom Komárno- Neotvárať“. V prípade, že Vaša odpoveď nebude v stanovenom termíne doručená, budeme považovať Vaše stanovisko za negatívne.
Filetype iconPodmienky pre záujemcu o nájom nebytového priestoru Dopravného úradu – Komárno


Staršie ponuky
V prílohe zverejňujeme ponuku dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Dopravného úradu. Vaše vyjadrenie očakávame v termíne do 28.05.2021 na poštovú adresu Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 82305 Bratislava v zalepenej obálke s označením “ „Nájom Letisko- Neotvárať“. V prípade, že Vaša odpoveď nebude v stanovenom termíne doručená, budeme považovať Vaše stanovisko za negatívne.

Filetype iconPodmienky pre záujemcu o nájom nebytových priestorov Dopravného úradu – Letisko


V prílohe zverejňujeme ponuku dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Dopravného úradu. Vaše vyjadrenie očakávame v termíne do 28.05.2021 na poštovú adresu Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 82305 Bratislava v zalepenej obálke s označením “ „Nájom Prístav- Neotvárať“. V prípade, že Vaša odpoveď nebude v stanovenom termíne doručená, budeme považovať Vaše stanovisko za negatívne.

Filetype iconPodmienky pre záujemcu o nájom nebytových priestorov Dopravného úradu-Prístav


V prílohe zverejňujeme ponuku dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Dopravného úradu. Vaše vyjadrenie očakávame v termíne do 09.12.2020 na poštovú adresu Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 82305 Bratislava v zalepenej obálke s označením “ „Nájom Letisko- Neotvárať“ „Nájom Prístav- Neotvárať“.  V prípade, že Vaša odpoveď nebude v stanovenom termíne doručená, budeme považovať Vaše stanovisko za negatívne.

Filetype iconRozhodnutie zo dňa 13.10.2020

Filetype iconPodmienky pre záujemcu o nájom nebytových priestorov Dopravného úradu


Vaše ponuky očakávame v termíne do 05.10.2019 na poštovú adresu Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 82305 Bratislava v zalepenej obálke s označením “Dočasne prebytočný hnuteľný majetok.“ V prípade, že Vaša ponuka nebude v stanovenom termíne doručená, budeme považovať Vaše stanovisko za negatívne. V prípade doplňujúcich informácií a otázok kontaktujte v čase pracovných dní od 8:00 do 15:00 osoby Ing Jaroslav Šulc (tel: 0918 382 051; email: jaroslav.sulc@nsat.sk) resp. Terézia Prvá (tel: 0918 382 007; e-mail: terezia.prva@nsat.sk).

Rozhodnutie: Filetype icondokument na stiahnutie

Podmienky: Filetype icondokument na stiahnutie

Príloha č. 1: Filetype icondokument na stiahnutie

Príloha č. 1 – podrobnejšie informácie: Filetype icondokument na stiahnutie

 

V zmysle rozhodnutia zo dňa 1. októbra 2019 sa dopĺňa príloha č. 1, lehota na predkladanie ponúk pre správcov majetku štátu zostáva nezmenená.

Rozhodnutie zo dňa 01.10.2019: Filetype icondokument na stiahnutie 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia