DOPRAVNÝ ÚRAD

Prieskum trhu

Výzvy na predloženie ponúk

 

Predmet zákazky: „Oprava v administratívnej budove v objekte Dopravného úradu, Ostrov sv. Alžbety 3098, 945 01 Komárno“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: „Prepojenie súčasného informačného systému Správa registratúry používaného Dopravným úradom s ÚPVS“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: Stavebné opravy v administratívnej budove v objekte Dopravného úradu, Ostrov sv. Alžbety 3098, 945 01 Komárno“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: „Oprava exteriérových schodov v objekte Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, budova č. 3Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia garáží a vrátnice v priestoroch Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika BratislavaFiletype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: „Oprava plášťa budovy, garáže a súvisiace stavebné úpravy administratívnej budovy v objekte Dopravného úradu,  Námestie slobody 12, 942 01 Štúrovo“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: Prenájom nástroja na elektronizáciu procesov plánovania, riadenia a evidencie procesov a súvisiacich služieb v oblasti verejného obstarávania na obdobie 48 mesiacov“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: Osobný automobil“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia