DOPRAVNÝ ÚRAD

Prieskum trhu

Výzvy na predloženie ponúk

Predmet zákazky: „Nákup inšpekčných plavidiel pre Dopravný úrad“; Lehota na predkladanie ponúk: 31.5.2021, 09:00;  Filetype iconVýzva na predkladanie cenových ponúk

Ukončené výzvy

Predmet zákazky: „Strážna služba v objektoch Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava“ Filetype icon„Výzva na predkladanie cenových ponúk- strážna služba

Predmet zákazky: „Dodávka kancelárskych potrieb na 4 roky“ Filetype iconVýzva na predkladanie cenových ponúk

Predmet zákazky: „Upratovacie služby v objektoch Dopravného úradu, Prístavná 10, Bratislava“ Filetype iconVýzva na predkladanie cenových ponúk

Predmet zákazky: „Stavebnotechnické riešenie – opravy sociálnych zariadení, zdravotechnika (vodoinštalácia, kanalizácia), elektroinštalácia v administratívnej budove Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: „Stavebnotechnické riešenie – opravy v administratívnej budove Dopravného úradu, Štúrovo, Námestie slobody č. 12, 943 02  Štúrovo“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: „Stavebnotechnické riešenie- Stavebné opravy v administratívnych budovách č 1, 2 a 3 v objekte Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: „Stavebnotechnické riešenie:Výmena ventilov v budovách č 1, 2 v objekte Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: „Stavebnotechnické riešenie- oprava kancelárskych priestorov č.114, 115 v administratívnej budove Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava“ Filetype iconVR Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu)

Predmet zákazky: „Servis a údržba aplikačného programového vybavenia IS SAMO“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: „Oprava v administratívnej budove v objekte Dopravného úradu, Ostrov sv. Alžbety 3098, 945 01 Komárno“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: „Prepojenie súčasného informačného systému Správa registratúry používaného Dopravným úradom s ÚPVS“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: Stavebné opravy v administratívnej budove v objekte Dopravného úradu, Ostrov sv. Alžbety 3098, 945 01 Komárno“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: „Oprava exteriérových schodov v objekte Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, budova č. 3Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia garáží a vrátnice v priestoroch Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika BratislavaFiletype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: „Strážna služba v objektoch Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Predmet zákazky: „Oprava plášťa budovy, garáže a súvisiace stavebné úpravy administratívnej budovy v objekte Dopravného úradu,  Námestie slobody 12, 942 01 Štúrovo“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: Prenájom nástroja na elektronizáciu procesov plánovania, riadenia a evidencie procesov a súvisiacich služieb v oblasti verejného obstarávania na obdobie 48 mesiacov“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Predmet zákazky: Osobný automobil“ Filetype iconVýzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia