DOPRAVNÝ ÚRAD

Stránkové hodiny

Žiadame verejnosť dodržiavať všetky hygienické opatrenia v zmysle aktuálne platného uznesenia vlády SR.

Stránkové hodiny na pracovisku Divízie vnútrozemskej dopravy a Divízie dráh a dopravy na dráhach, Prístavná 10, Bratislava, dňa 23.11.2022 sú zatvorené z mimoriadnych technických príčin

 

Z technických príčin nie je parkovanie pre stránky pred budovami Dopravného úradu na adrese Letisko M.R. Štefánika v Bratislave možné. K dispozícii je parkovisko pred terminálom letiska.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia