DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

POKYNY PRE ZAMESTNANCOV

Na základe hrozby z dôvodu šírenia koronavírusu  SARS – COV – 2 na území Slovenskej republiky prijal krízový štáb Dopravného úradu nasledovné opatrenia:

Filetype iconZáznam z rokovania KŠ dňa 04.01.2021

Filetype iconZáznam z rokovania KŠ dňa 13.11.2020

Filetype iconZáznam z rokovania KŠ dňa 29.10.2020

Filetype iconZáznam z rokovania KŠ dňa 26.10.2020

Filetype iconZáznam z rokovania KŠ dňa 12.10.2020

Filetype iconZáznam z rokovania KŠ dňa 28.08.2020

Filetype iconZáznam z rokovania KŠ dňa 26.05.2020

Filetype iconZáznam z rokovania KŠ dňa 05.05.2020

Filetype iconZáznam z rokovania KŠ dňa 21.04.2020

Filetype iconZáznam z rokovania KŠ dňa 30.03.2020

Filetype iconZáznam z rokovania KŠ dňa 16.03.2020

Filetype iconZáznam z rokovania KŠ dňa 13.03.2020

Filetype iconZáznam z rokovania KŠ dňa 12.03.2020

Filetype iconZáznam z rokovania KŠ dňa 09.03.2020

 

MODRÁ 24

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, prezídium policajného zboru, odbor železničnej polície v spolupráci s odborom poriadkovej polície, Finančnou správou a Dopravným úradom sa zúčastnili medzinárodnej policajnej akcie pod názvom „Modrá 24“, ktorá sa konala v dňoch 13. a 14. novembra 2019. Tlačovú správu o výsledkoch kontrol Vám prikladáme k nahliadnutiu: Filetype iconSpráva o výsledkoch

POZVÁNKA

Pri príležitosti Dňa lodníkov Vás pozývame na spomienku na ľudí, ktorí svoj život venovali plavbe.
Filetype iconpozvánka na Deň lodníkov_spomienka 2019

ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA DOPRAVNÉHO ÚRADU

Orgány verejnej moci prijímajú do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií. Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe, viac informácií na www.slovensko.sk
Číslo elektronickej schránky Dopravného úradu: E0005954132


UPOZORNENIE

Zmena spôsobu platby správnych poplatkov od 1.5.2016, bližšie informácie nájdete v sekcii Správne poplatky

 

Oznámenie o zrušení skúšok teoretických vedomostí všetkých odborností (05.02.2021) 

Dopravný úrad informuje žiadateľov, že v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou na Slovensku a s opatreniami Úradu vlády SR ruší termíny skúšok teoretických vedomostí leteckého personálu pre všetky odbornosti do odvolania.

V prípade uvoľnení opatrení v najbližších dňoch je Dopravný úrad pripravený obnoviť teoretické skúšky, o čom bude žiadateľov okamžite informovať.

Žiadateľov prihlásených na februárové termíny budeme bezodkladne kontaktovať.

 

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia