DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

Filetype iconPIETNA SPOMIENKA_2018 zhodnotenie

 

ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA DOPRAVNÉHO ÚRADU

Orgány verejnej moci prijímajú do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií. Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe, viac informácií na www.slovensko.sk
Číslo elektronickej schránky Dopravného úradu: E0005954132

 

UPOZORNENIE

Zmena spôsobu platby správnych poplatkov od 1.5.2016, bližšie informácie nájdete v sekcii Správne poplatky

 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia