DOPRAVNÝ ÚRAD

Informácia k výpisom z RPO

Výpis z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) elektronickou formou môže subjekt žiadať prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, pomocou elektronickej identifikačnej karty (eID). Potrebné informácie nájdete v príručke elektronických služieb RPO na adrese: Filetype iconhttps://rpo.statistics.sk/manual.pdf .

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia