DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia dráh a dopravy na dráhach

Pri identifikovaní platby za divíziu dráh a dopravy na dráhach je rozhodujúci VS – variabilný symbol, ktorý je uvedený v Platobnom predpise,  ktorý vystavuje divízia dráh a dopravy na dráhach pre každú žiadosť na konkrétny úkon v zmysle zákona o správnych poplatkoch.

Ak má žiadateľ k dispozícii aj podacie číslo žiadosti, uvedie ho v správe pre prijímateľa.

Povolenia a licencie pre železničné dráhy

Bezpečnosť

Interoperabilita

Štátny odborný technický dozor

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia