DOPRAVNÝ ÚRAD

Telefónny zoznam Dopravného úradu

Ústredie

Divízia dráh a dopravy na dráhach

Divízia civilného letectva

Divízia vnútrozemskej plavby

Spätná väzba od návštevníkov


staznosti@nsat.sk
 (podávanie sťažností, viac informácií nájdete tu)
Poskytovania informácií podľa info zákona –  viac informácií nájdete tu

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia