DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia dráh a dopravy na dráhach

regulácia na železničných dráhach
– regulácia úhrad a prístupu na železničné dráhy
– dohľad nad infraštruktúrou a trhom
– regulácia cestovného v osobnej železničnej doprave
– práva a povinnosti cestujúcich

vydávanie povolení a licencií pre železničné dráhy
– vydávanie povolení na prevádzkovanie železničných dráh
– vydávanie licencií na prevádzkovanie dopravy na železničných dráhach

bezpečnosť železničných, špeciálnych a lanových dráh
– vydávanie bezpečnostných osvedčení pre železničné podniky
– vydávanie bezpečnostných povolení pre manažérov železničnej infraštruktúry
– vydávanie povolení na prevádzkovanie špeciálnych a lanových dráh
– vydávanie preukazov rušňovodičov, preukazov na vedenie hnacích vozidiel železničných a špeciálnych dráh, vydávanie preukazov na riadenie chodu lanových dráh

interoperabilita železničných dráh
– vydávanie povolení na uvedenie subsystémov interoperability do prevádzky
– registrácia železničných vozidiel
– vedenie národného registra železničných vozidiel
– vedenie registra železničnej infraštruktúry
– krížová akceptácia

výkon štátneho odborného technického dozoru

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia