DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia dráh a dopravy na dráhach

regulácia na železničných dráhach
- regulácia úhrad a prístupu na železničné dráhy
- dohľad nad infraštruktúrou a trhom
- regulácia cestovného v osobnej železničnej doprave
- práva a povinnosti cestujúcich

vydávanie povolení a licencií pre železničné dráhy
- vydávanie povolení na prevádzkovanie železničných dráh
- vydávanie licencií na prevádzkovanie dopravy na železničných dráhach

bezpečnosť železničných, špeciálnych a lanových dráh
- vydávanie bezpečnostných osvedčení pre železničné podniky
- vydávanie bezpečnostných povolení pre manažérov železničnej infraštruktúry
- vydávanie povolení na prevádzkovanie špeciálnych a lanových dráh
- vydávanie preukazov rušňovodičov, preukazov na vedenie hnacích vozidiel železničných a špeciálnych dráh, vydávanie preukazov na riadenie chodu lanových dráh

interoperabilita železničných dráh
- vydávanie povolení na uvedenie subsystémov interoperability do prevádzky
- registrácia železničných vozidiel
- vedenie národného registra železničných vozidiel
- vedenie registra železničnej infraštruktúry
- krížová akceptácia

výkon štátneho odborného technického dozoru

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia