DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia dráh a dopravy na dráhach

regulácia na železničných dráhach

 • regulácia úhrad a prístupu na železničné dráhy
 • dohľad nad infraštruktúrou a trhom
 • regulácia cestovného v osobnej železničnej doprave
 • práva a povinnosti cestujúcich

vydávanie povolení a licencií pre železničné dráhy

 • vydávanie povolení na prevádzkovanie železničných dráh
 • vydávanie licencií na prevádzkovanie dopravy na železničných dráhach

bezpečnosť železničných, špeciálnych a lanových dráh

 • vydávanie bezpečnostných osvedčení pre železničné podniky
 • vydávanie bezpečnostných povolení pre manažérov železničnej infraštruktúry
 • vydávanie povolení na prevádzkovanie špeciálnych a lanových dráh
 • vydávanie preukazov rušňovodičov, preukazov na vedenie hnacích vozidiel železničných a špeciálnych dráh,
 • vydávanie preukazov na riadenie chodu lanových dráh

interoperabilita železničných dráh

 • vydávanie povolení na uvedenie subsystémov interoperability do prevádzky
 • registrácia železničných vozidiel
 • vedenie národného registra železničných vozidiel
 • vedenie registra železničnej infraštruktúry
 • krížová akceptácia

výkon štátneho odborného technického dozoru

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia