DOPRAVNÝ ÚRAD

Ostatné organizačné útvary

Divízia dráh a dopravy na dráhach
Divízia vnútrozemskej plavby
Divízia civilného letectva – Register lietadiel
Divízia civilného letectva – Odbor licencovania leteckého personálu

OD 26.10.2020 AŽ DO ODVOLANIA SÚ STRÁNKOVÉ HODINY OSTATNÝCH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV ZRUŠENÉ.

Ďakujeme za pochopenie.

____________________________________________________________

Bežné stránkové hodiny organizačných útvarov
Deň Stránkové hodiny Stránkové hodiny
Pondelok  9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok  –
Streda  9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok   –  –
Piatok   –  –

Divízia civilného letectva – Licencovanie leteckého personálu

Z dôvodu karantény Odboru licencovania leteckého personálu sú stránkové hodiny odboru a skúšky leteckého personálu ZRUŠENÉ do odvolania.

Bežné stránkové hodiny Odboru licencovania leteckého personálu
Deň Stránkové hodiny Stránkové hodiny
Pondelok  9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok  –  –
Streda  9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok   –  –
Piatok  9:00 – 11:00  –

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia