DOPRAVNÝ ÚRAD

Ostatné organizačné útvary

Divízia dráh a dopravy na dráhach
Divízia vnútrozemskej plavby
Divízia civilného letectva – Register lietadiel

Deň Stránkové hodiny Stránkové hodiny
Pondelok  9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok  –
Streda  9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok   –  –
Piatok   –  –

Divízia civilného letectva – Licencovanie leteckého personálu

Deň Stránkové hodiny Stránkové hodiny
Pondelok  9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok  –  –
Streda  9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok   –  –
Piatok  9:00 – 11:00  –

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia