DOPRAVNÝ ÚRAD

Informačný systém operačného centra vnútrozemskej plavby

Filetype icon

Info plagát:

Filetype iconInformačný systém operačného centra vnútrozemskej plavby- info plagát

Prijímateľ:

Dopravný úrad

Sídlo: 

Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Miesto realizácie projektu:

Slovenská republika

Cieľ projektu:

Cieľom realizácie projektu je zlepšenie podmienok pre zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti premávky na vodnej ceste Dunaj,
prostredníctvom obstarania Informačného systému operačného centra vnútrozemskej plavby spájajúceho softvérové aj hardvérové prvky do unifikovaného prostredia, kde vďaka optimalizovanému workflowu, jednoduchosti a prehľadnosti používateľského rozhrania bude operátor operačného centra (kapitanátu) schopný monitorovať plynulosť a bezpečnosť premávky na vodnom toku a prijímať včasné rozhodnutia v krízových a stresových situáciách.

Nenávratný finančný príspevok NFP:

936 698,80 EUR

Informácie o projekte:

Bližšie informácie o projekte sa dozviete na: https://www.itms2014.sk/projekt?id=b1f3ab75-4bc5-4c6f-8c99-59ab66a78491

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na opii.gov.sk.

Detailné informácie o projekte umiestnené na METAIS: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/7214ddf9-27a9-40ec-9cb8-443430b7f9c5/cimaster?tab=basicForm

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia