DOPRAVNÝ ÚRAD

Zavedenie nových technologických riešení pre systém SlovRIS

Filetype icon

Info plagát:

Filetype iconZavedenie nových technologických riešení pre systém SlovRIS- info plagát

Prijímateľ:

Dopravný úrad

Sídlo: 

Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Miesto realizácie projektu:

Slovenská republika

Cieľ projektu:

Základným cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti premávky na vodnej ceste Dunaj,
a to prostredníctvom zavedenia nových technologických riešení pre systém SlovRIS, ktoré odstránia existujúce nedostatky systému
a zároveň budú čerpať zo skúseností z pilotných projektov IRIS I, II, III. Týmto získa Slovenská republika moderný a stabilný systém –
kompletnú infraštruktúru, ktorá zabezpečí nielen aktuálnu bezpečnosť vodnej dopravy na slovenskom úseku Dunaja,
ale aj adekvátnu pripravenosť Slovenska na ďalší rozvoj v európskom kontexte rozvoja vodnej dopravy.

Nenávratný finančný príspevok NFP:

934 409,00 EUR

Informácie o projekte:

Bližšie informácie o projekte sa dozviete na: https://www.itms2014.sk/projekt?id=861e144a-8cb7-4af9-af6e-c0893d46a432

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na opii.gov.sk.

Detailné informácie o projekte umiestnené na METAIS: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/c6550845-75ca-4058-806c-3c983cd52858/cimaster?tab=basicForm

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia