DOPRAVNÝ ÚRAD

Rozhodnutia výkonného riaditeľa EASA

V zmysle článku 18 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES v platnom znení je EASA oprávnená vydávať certifikačné špecifikácie a prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu, ako aj akýkoľvek poradenský materiál na uplatňovanie tohto nariadenia a jeho vykonávacích predpisov.

Dostupné znenia rozhodnutí výkonného riaditeľa EASA v anglickom jazyku nájdete na tejto stránke.

Vestník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorom sú uverejňované oznámenia o vydaní rozhodnutí výkonného riaditeľa EASA, ktorými EASA vydáva prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC) a poradenský materiál (GM)nájdete  na tejto stránke.

Zoznam Rozhodnutí výkonného riaditeľa EASA, ktorými EASA vydáva prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC) a poradenský materiál (GM) k 18.07.2015 nájdete Filetype icontu

Číslo a názov nariadeniaPríloha nariadeniaČíslo rozhodnutia výkonného riaditeľa EASA a dátum vydania rozhodnutiaÚčinnosť rozhodnutia
Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a enviromentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizáciíČasť 21 
2003/01/RM z 17. októbra 2003zrušené
2006/013/R z 20. decembra 2006zrušené
2007/008/R z 2. apríla 2007zrušené
2007/006/R z 4. apríla 2007zrušené
2007/012/R z 22. novembra 2007zrušené
2009/011/R z 24. augusta 2009zrušené
2010/001/R z 23. marca 2010zrušené
2010/016/R z 16. decembra 2010zrušené
2011/006/R z 19. augusta 2011zrušené
2011/010/R z 01. decembra 2011zrušené
2012/020/R z 30. októbra 20126. novembra 2012
2013/001/R z 23. januára 201329. januára 2013
2014/007/R z 31. januára 201431. januára 2014
2015/016/R z 8. júla 201510. júla 2015
2015/026/R z 10. novembra 201511. novembra 2015
2016/003/R z 12. januára 201626. januára 2016
2016/007/R z 25. apríla 201619. decembra 2016
Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činnostíČasť M2003/19/RM z 28. novembra 2003zrušené
2006/011/R z 18. decembra 2006zrušené
2006/014/R z 20. decembra 2006zrušené
2007/001/R z 13. marca 2007zrušené
2008/013/R z 12. decembra 2008zrušené
2009/006/R z 24. marca 2009zrušené
2010/002/R z 28. apríla 2010zrušené
2010/06/R z 31. augusta 2010zrušené
2012/004/R z 19. apríla 2012zrušené
2013/005/R z 21. marca 2013zrušené
2013/025/R z 11. septembra 2013zrušené
2013/034/R z 19. decembra 2013zrušené
2015/016/R z 8. júla 2015zrušené
2015/024/R z 19. októbra 2015zrušené
2015/029/R zo 17. decembra 201518. decembra 2015
2016/011/R z 11. júla 201625. augusta 2016
Časť 145                 2003/19/RM z 28. novembra 2003zrušené
2006/011/R z 18. decembra 2006zrušené
2007/002/R z 13. marca 2007zrušené
2009/007/R z 24. marca 2009zrušené
2010/002/R z 28. apríla 2010zrušené
2010/006/R z 31. augusta 2010zrušené
2011/011/R z 28. novembra 2011zrušené
2012/004/R z 19. apríla 2012zrušené
2015/016/R z 8. júla 2015zrušené
2015/024/R z 19. októbra 2015zrušené
2015/029/R z 17. decembra 201518. decembra 2015
2016/011/R z 11. júla 201625. augusta 2016
Časť 662003/019/RM z 28. novembra 2003zrušené
2005/007/R z 19. decembra 2005zrušené
2006/006/R z 31. júla 2006zrušené
2007/003/R z 13. marca 2007zrušené
2007/009/R z 25. apríla 2007zrušené
2007/018/R z 18. decembra 2007zrušené
2008/003/R z 11. júla 2008zrušené
2009/008/R z 24. marca 2009zrušené
2009/016/R z 1. decembra 2009zrušené
2010/002/R z 28. apríla 2010zrušené
2010/011/R z 14. decembra 2010zrušené
2011/003/R z 10. mája 2011zrušené
2011/008/R z 24. novembra 2011zrušené
2012/004/R z 19. apríla 2012zrušené
2013/024/R z 10. septembra 2013zrušené
2015/020/R z 15. júla 2015zrušené
2015/029/R zo 17. decembra 201518. decembra 2015
2016/011/R z 11. júla 201625. augusta 2016
Časť 1472003/19/RM z 28. novembra 2003zrušené
2006/001/R z 16. mája 2006zrušené
2010/002/R z 28. apríla 2010zrušené
2012/004/R z 19. apríla 2012zrušené
2015/029/R zo 17. decembra 201518. decembra 2015
Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008Časť MED2011/015/R z 15. decembra 201122. decembra 2011
2013/016/R z 08. augusta 20139. augusta 2013
Časť FCL2011/016/R z 15. decembra 201122. decembra 2011
2014/022/R z 1. apríla 20143. apríla 2014
2016/008/R z 2. mája 20165. mája 2016
Časť CC2012/005/R z 19. apríla 201220. apríla 2012
2015/023/R z 25. septembra 20151. októbra 2015
Časť ARA2012/006/R z 19. apríla 201220. apríla 2012
2013/006/R z 16. apríla 201323. apríla 2013
2014/020/R z 1. apríla 20143. apríla 2014
2016/008/R z 2. mája 20165. mája 2016
Časť ORA2012/007/R z 19. apríla 201220. apríla 2012
2013/008/R z 16. apríla 201323. apríla 2013
2014/021/R z 1.apríla 20143.apríla 2014
2015/011/R z 15. apríla 201516. apríla 2015
Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008DEFINITIONS (OPS – Annex I)2012/015/R z 24. októbra 201224.októbra 2012
2013/017/R z 23. augusta 201323. augusta 2013
2015/002/R z 29. januára 201531. januára 2015
2015/012/R zo 4. mája 20154. mája 2016
2016/016/R z 29. júla 20163. augusta 2016
2016/022/R zo 6. októbra 20168. októbra 2016/ 1. júla 2018
Časť ARO2012/016/R z 24. októbra 2012[1]zrušené
2013/007/R z 16. apríla 2013zrušené
2013/018/R z 23. augusta 2013Zrušené
2014/014/R z 24. apríla 20141. júla 2014
2014/025/R z 28. júla 201428. októbra 2014[2]
2015/022/R z 25. septembra 20151. októbra 2016
2016/008/R z 2. mája 20165. mája 2016
2016/014/R z 29. júla 20163. augusta 2016
2016/022/R zo 6. októbra 20168. októbra 2016/ 1. júla 2018
Časť ORO (OPS-Annex III)2012/017/R z 24. októbra 2012[3]zrušené
2013/009/R z 16. apríla 2013zrušené
2013/019/R z 23. augusta 2013zrušené
2014/003/R z 31. januára 2014zrušené
2014/009/R z 31. januára 2014zrušené
2014/017/R z 24. apríla 20141. júla 2014
2015/005/R z 29. januára 201531. januára 2015
2015/012/R zo 4. mája 201504. mája 2016
2015/022/R z 25. septembra 20151. októbra 2016
2015/027/R zo 16. decembra 201520. decembra 2015
2015/030/R zo 17. decembra 201518. decembra 2015
2016/004/R z 22. januára 201627. januára 2020
2016/008/R z 2. mája 20165. mája 2016
2016/019/R z 29. júla 20163. augusta 2016
2016/022/R zo 6. októbra 20168. októbra 2016/ 1. júla 2018
Časť CAT2012/018/R z 24. októbra 2012[4]zrušené
2013/028/R z 26. novembra 2013zrušené
2014/015/R z 24. apríla 20141. júla 2014
2014/029/R z 24. septembra 201427. septembra 2014
2015/007/R z 29. januára 201531. januára 2015
2015/021/R z 12. októbra 201513. októbra 2015
2015/030/R zo 17. decembra 201518. decembra 2015
2016/004/R z 22. januára 201627. júla 2017
2016/015/R z 29. júla 20163. augusta 2016
2016/012/R z 12. septembra 201614. septembra 2016
2016/022/R zo 6. októbra 20168. októbra 2016/ 1. júla 2018
Časť SPA2012/019/R z 24. októbra 201225. októbra 2012
2013/020/R z 23. augusta 201323. augusta 2013
2015/022/R z 25. septembra 20151.októbra 2016
2016/020/R z 29. júla 20163. augusta 2016
2016/022/R zo 6. októbra 20168. októbra 2016/ 1. júla 2018
Časť NCC 2013/021/R z 23. augusta 201323. augusta 2013
2014/030/R z 24. septembra 201427. septembra 2014
2015/003/R z 29. januára 201531. januára 2015
2015/021/R z 12. októbra 201513. októbra 2015
2015/030/R zo 17. decembra 201518. decembra 2015
2016/017/R z 29. júla 20163. augusta 2016
2016/012/R z  z 12. septembra 201614. septembra 2016
2016/022/R zo 6. októbra 20168. októbra 2016/ 1. júla 2018
Časť NCO2013/022/R z 23. augusta 201323. augusta 2013
2014/016/R z 24. apríla 2014[5]01. júla 2014
2014/031/R z 24. septembra 201427. septembra 2014
2015/004/R z 29. januára 201531. januára 2015
2016/018/R z 29. júla 20163. augusta 2016
2016/022/R zo 6. októbra 20168. októbra 2016/ 1. júla 2018
Časť SPO 2014/018/R z 24. apríla 201401.júla 2014
2014/032/R z 24. septembra 201427. septembra 2014
2015/006/R z 29. januára 201531. januára 2015
2015/021/R z 12. októbra 201513. októbra 2015
2015/030/R zo 17. decembra 201518. decembra 2015
2016/021/R z 29. júla 20163. augusta 2016
2016/012/R z 12. septembra 201614. septembra 2016
2016/022/R zo 6. októbra 20168. októbra 2016/ 1. júla 2018
GM (Poradenský materiál) k nariadeniu 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 2014/019/R z 24. apríla 201401. júla 2014
 2015/002/R z 29. januára 201531. januára 2015
Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu č. 390/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti leteckých navigačných služieb a sieťových funkciíSafety Key Performance indcators (SKPIs)2014/035/R zo 16. decembra 201401. januára 2015
Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu č. 1332/2011 zo 16. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na využívanie vzdušného priestoru a prevádzkové postupy na vyhýbanie sa zrážkam vo vzduchuČasť AUR (ACAS)2012/002/R z 8. marca 201215. marca 2012
Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010ČASŤ SERA2013/013/R z 17. júla 201317. júla 2013
Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 2014/012/R z 27. februára 20146. marca 2014
Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 452/2014 z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letovej prevádzky prevádzkovateľov z tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 2014/023/R zo 06. mája 20147. mája 2014
Poradenský materiál o implementácií konceptu diaľkovo riadenej veže pre poskytovanie letiskovej služby riadenia v základnom rozsahu 2015/014/R z 3 . júla 20153. júla 2015
Certifikačné špecifikácie pre štandardné zmeny a štandardné opravy (CS-STAN) 2015/016/R z 8. júla 201510. júla 2015
Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011  ATCO2015/010/R z 13. marca 201530. júna 2015
2015/015/R z 3. júla 20153. júla 2015

Rozhodnutia výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva viažuce sa k činnosti SAFA

Číslo rozhodnutia výkonného riaditeľa EASA a dátum vydania rozhodnutiaÚčinnosť rozhodnutiaVestník MDVRR SR
Rozhodnutie č. 2008/001/S výkonného riaditeľa EASAz 29. septembra 2008o poradenskom materiáli k odbornej spôsobilosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie na odbavovacej ploche (SAFA Inspectors)29. septembra 2008č. 6/2013 zo 6. septembra 2013
Rozhodnutie č. 2009/001/S výkonného riaditeľa EASA z 22. júla 2009 o poradenskom materiáli k vykonávaniu inšpekcií na odbavovacej ploche (SAFA Ramp Inspection)22. júla 2009č. 6/2013 zo 6. septembra 2013
Rozhodnutie č. 2012/001/S výkonného riaditeľa EASA z 27. júla 2012 o poradenskom materiáli k vykonávaniu inšpekcií na odbavovacej ploche (SAFA Ramp Inspection)27. júla 2012č. 6/2013 zo 6. septembra 2013
[1] S účinnosťou od 1. júla 2014 rozhodnutie č. 2014/014/R z 24. apríla 2014 ruší rozhodnutie č. 2012/016/R a všetky jeho ďalšie zmeny.
[2] S účinnosťou od 28. októbra 2014 rozhodnutie č. 2014/025/R z 28. júla 2014 ruší rozhodnutie č. 2014/014/R z 24. apríla 2014.
[3] S účinnosťou od 1. júla 2014 rozhodnutie č. 2014/017/R z 24. apríla 2014 ruší rozhodnutie č. 2012/017/R a všetky jeho ďalšie zmeny.
[4] S účinnosťou od 1. júla 2014 rozhodnutie č. 2014/015/R z 24. apríla 2014 ruší rozhodnutie č. 2012/018/R a všetky jeho ďalšie zmeny.
[5] S účinnosťou od 1. júla 2014 rozhodnutie č. 2014/016/R z 24. apríla 2014 ruší rozhodnutie č. 2013/021/R.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia