DOPRAVNÝ ÚRAD

Ústredie

nsat@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk  (formát e-mailových adries zamestnancov)

Pracovná pozícia Meno Kontaktné informáciePredseda Pavol Hudák, MSc
Podpredseda
referát krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie Mgr. Vladimír Laurinec 02/48 77 76 04
0910 606 328
vnútorná kontrola Ing. Irena Čelková 02/48 77 75 19
0907 783 335
Kancelária predsedu
nsat@nsat.sk
vedúca Ing. Lucia Patznerová 02/48 77 75 06
informácie pre médiá
nsat@nsat.sk
Ing. Lucia Patznerová 02/48 77 75 06
výkonná asistentka 02/48 77 75 01
referát riadenia projektov Ing. Jana Dulayová 02/48 77 75 82
0917 283 887
referát riadenia projektov Mgr. Imrich Hybký 0917 643 717
verejné obstarávanie Ing. Lucia Patznerová 02/48 77 75 06
správa registratúry Zuzana Határová 02/48 77 75 61
0918 382 001
fax 02/43 42 03 31
Osobný úrad
vedúca JUDr. Eva Schwarczová 02/48 77 75 68
0940 983 857
JUDr. Ľudmila Audi 02/48 77 75 05
Mgr. Ivona Matúšová 02/48 77 75 20
0917 562 063
Mgr. Katarína Čapkovičová 02/48 77 75 44
0917 562 064
mzdy Júlia Cziferiová 02/48 77 75 10
0917 562 084
Odbor ekonomiky a správy majetku
vedúca Mgr. Denisa Hargašová 02/48 77 75 04
0918 382 029
Ing. Viera Moravcová 02/48 77 75 08
0918 382 002
Mgr. Iveta Kőtelesová 02/48 77 75 16
Ing. Blažena Solovicová
Mgr. Rastislav Babčan 02/48 77 75 77
0917 562 067
Bedrich Molnár 02/48 77 74 10
0918 382 007
pokladňa Dagmar Nemcová 02/48 77 75 09
0918 382 005
podateľňa Dana Krchnáková 02/48 77 75 18
Margita Horváthová
Odbor legislatívny a právny
vedúca JUDr. Mária Čiripová, LL.M. 02/48 77 75 03
referát právny JUDr. Matúš Kandrík 02/48 77 75 05
JUDr. Aneta Koreňová Valasová 02/48 77 75 11
Mgr. Anna Beluská 02/48 77 75 11
JUDr. Filip Hrmo, PhD., LL.M. 02/48 77 75 34
0918 343 703
referát legislatívy JUDr. Viktória Oršulová 02/48 77 74 92
0949 007 374
JUDr. Ivana  Fejová 02/48 77 74 92
JUDr. Barbora Kičová 02/48 77 74 92
Odbor informačných systémov a technológií
vedúci Ing. František Šoltýs 02/48 77 75 49
0918 382 051
Ing. Marek Chmura 02/48 77 75 35
0918 382 018
Mgr. Ivan Košťál 02/48 77 75 35
0948 275 393


staznosti@nsat.sk
 (podávanie sťažností, viac informácií nájdete tu)
Poskytovania informácií podľa info zákona –  viac informácií nájdete tu

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia