DOPRAVNÝ ÚRAD

Ústredie

nsat@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk  (formát e-mailových adries zamestnancov)

Pracovná pozícia Meno Kontaktné informáciePredseda Pavol Hudák, MSc
Podpredseda
referát krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie Mgr. Vladimír Laurinec 02/48 777 604
0910 606 328
vnútorná kontrola Ing. Irena Čelková 02/48 777 519
0907 783 335
projektové riadenie
Kancelária predsedu
nsat@nsat.sk
vedúca Ing. Lucia Patznerová 02/48 777 506
informácie pre médiá
nsat@nsat.sk
Ing. Lucia Patznerová 02/48 777 506
výkonná asistentka 02/48 777 501
0917 562 077
verejné obstarávanie Ing. Filip Vaculovič 02/48 777 507
0917 643 717
správa registratúry Zuzana Határová 02/48 777 561
0918 382 001
fax 02/43 420 331
Osobný úrad
vedúca JUDr. Eva Schwarczová 02/48 777 568
0940 983 857
JUDr. Ľudmila Audi 02/48 777 505
Mgr. Ivona Matúšová 02/48 777 520
0917 562 063
Mgr. Katarína Čapkovičová 02/48 777 544
0917 562 064
mzdy Júlia Cziferiová 02/48 777 510
0917 562 084
Odbor ekonomiky a správy majetku
vedúca Mgr. Denisa Hargašová 02/48 777 504
0918 382 029
Ing. Viera Moravcová 02/48 777 508
0918 382 002
Mgr. Iveta Kőtelesová 02/48 777 516
Mgr. Rastislav Babčan 02/48 777 577
0917 562 067
Bedrich Molnár 02/48 777 410
0918 382 007
pokladňa Dagmar Nemcová 02/48 777 509
0918 382 005
podateľňa Dana Krchnáková 02/48 777 518
Margita Horváthová
Odbor legislatívny a právny
vedúca JUDr. Mária Čiripová, LL.M. 02/48 777 503
referát právny JUDr. Kristína Burianová 02/48 777 505
0918 382 052
JUDr. Aneta Koreňová Valasová 02/48 777 511
Mgr. Anna Beluská 02/48 777 511
JUDr. Filip Hrmo, PhD., LL.M. 02/48 777 534
0918 343 703
referát legislatívy Mgr. Zuzana Jaroszewiczová 02/48 777 492
0948 892 781
JUDr. Kristína Sabolová 02/48 777 492
JUDr. Viktória Oršulová 02/48 777 492
0949 007 374
Odbor informačných systémov a technológií
vedúci Ing. František Šoltýs 02/48 777 549
0918 382 051
Ing. Marek Chmura 02/48 777 535
0918 382 018
Mgr. Ivan Košťál 02/48 777 535
0948 275 393


staznosti@nsat.sk
 (podávanie sťažností, viac informácií nájdete tu)
Poskytovania informácií podľa info zákona –  viac informácií nájdete tu

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia