DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia dráh a dopravy na dráhach

drahy@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk  (formát e-mailových adries zamestnancov)

Pracovná pozícia Meno Kontaktné informácieRiaditeľ Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA
asistentka Renáta Čierna 02/48 777 402
koordinátorka dráh a dopravy na dráhach JUDr. Katarína Zbudilová 02/48 777 430
Sekcia interoperability
riaditeľ Mgr. Jaroslava Cinkaničová 02/48 777 473
Odbor interoperability    
vedúci Ing. Jozef Sklenár 02/48 777 420
0911 563 161
RNDr. Natália Knoppová 02/48 777 498
0948 302 461
Ing. Ivana Krišpinská 02/48 777 421
0948 908 848
Ing. Michal Juriga 02/48 777 464
Odbor evidencie subsystémov   
vedúci JUDr. PhDr. Drahoslav Vyšný 02/48 777 494
0948 785 457
 
 

Ing. Marie Michalková 02/48 777 432
0948 158 714
Ing. Gabriela Sirotná 02/48 777 468
0948 779 365
Ing. Ingrid Faithová 02/48 777 417
0948 986 992
Sekcia regulácie    
riaditeľ Ing. Matúš Dubovský 02/48 777 405
0911 323 270
Odbor regulácie a dohľadu
vedúca Mgr. Michaela Mikuličová 02/48 777 481
0905 666 829
  Ing. Gabriela Podhorná 02/48 777 441
0910 911 357
Mgr. Eva Macák Pavúková 02/48 777 441
0948 986 994
Ing. Paula Beňová 02/48 777 424
0910 911 352
Ing. Veronika Slezáková 02/48 777 493
0948 986 993
Odbor povolení a licencií
vedúci Ing. Daniel Vrlík 02/48 777 427
0911 563 163
Ing. Andrea Gajdošová 02/48 777 490
0948 908 851
Ing. Martina Francová 02/48 777 414
0910 911 353
Sekcia bezpečnosti
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa Mgr. Marek Valentýni 02/48 777 434
0948 783 251
Odbor bezpečnosti    
vedúci Ing. Tomáš Hornáček 02/48 777 457
0917 672 957
Ing. Vratislav Vingálik 02/48 777 435
0918 382 042
Ing. Jana Lacková 02/48 777 485
0948 908 849
Ing. Henrieta Kajanová 02/48 777 485
0905 062 544
Ing. Štefan Dutko 055/720 48 75
0948 791 908
Ing. Slavomíra Valicová 041/701 05 58
0918 382 046
Ing. Jana Kišová 041/701 05 58
0948 195 897
Ing. Matej Šurin 041/701 05 58
0917 283 885
Ing. Andrea Nemčeková 041/701 05 58
Odbor určených technických zariadení    
vedúci Mgr. Marek Valentýni 02/48 777 434
0948 783 251
Ing. Ján Drozd 02/48 777 401
0911 563 164
Ing. Štefan Petráš 02/48 777 401
0948 058 710
Ing. Karol Šeliga 055/720 48 78
0948 156 049
Ing. Peter Antol 055/720 48 77
0917 672 958
Ing. Igor Čamaj 041/701 05 03
0948 794 396

 

Spätná väzba od návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia