DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia dráh a dopravy na dráhach

drahy@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk  (formát e-mailových adries zamestnancov)

Pracovná pozícia Meno Kontaktné informácieRiaditeľ Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA
asistentka Renáta Čierna 02/48 77 74 02
koordinátorka dráh a dopravy na dráhach JUDr. Katarína Zbudilová 02/48 77 74 30
0948 908 841
Sekcia interoperability
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa Ing. Jozef Sklenár 02/48 77 74 20
Odbor interoperability    
vedúci Ing. Jozef Sklenár 02/48 77 74 20
Ing. Michal Juriga 02/48 77 74 64
0948 908 848
Ing. Petra Michalková 02/48 77 74 98
Odbor evidencie subsystémov   
vedúci JUDr. PhDr. Drahoslav Vyšný 02/48 77 74 94
0948 785 457
 
 RNDr. Norbert Galla 02/48 77 74 17
0948 302 461
Ing. Gabriela Sirotná 02/48 77 74 68
0948 779 365
Mgr. Eva Kovács 02/48 77 74 68
Sekcia regulácie    
riaditeľ Ing. Matúš Dubovský 02/48 77 74 05
0911 323 270
Odbor regulácie a dohľadu
vedúca Mgr. Michaela Mikuličová 02/48 77 74 81
0905 666 829
 Ing. Paula Beňová 02/48 77 74 24
0910 911 352
Ing. Gabriela Podhorná 02/48 77 74 24
0910 911 357
Mgr. Martina Dubinová 02/48 77 74 41
Ing. Vlasta Rakociová 02/48 77 74 32
0918 382 033
Ing. Veronika Slezáková 02/48 77 74 93
0948 986 993
Mgr. Filip Babčan 02/48 77 74 93
0918 382 024
Odbor povolení a licencií
vedúci Ing. Daniel Vrlík 02/48 77 74 27
0911 563 163
Ing. Andrea Gajdošová 02/48 77 74 90
0948 908 851
Ing. Martina Francová 02/48 77 74 14
0910 911 353
Ing. Daniela Korduliak Šimončičová 02/48 77 74 14
0948 783 251
Sekcia bezpečnosti
riaditeľ Ing. Tomáš Hornáček 02/48 77 74 57
0917 672 957
Odbor bezpečnosti    
vedúca Ing. Jana Lacková 02/48 77 74 34
0948 908 849
Ing. Milan Jelínek 02/48 77 74 85
0917 283 886
Ing. Martin Horňák 02/48 77 74 85
0918 568 230
Ing. Štefan Dutko 055/720 48 75
0948 791 908
Ing. Lucia Šulíková 041/701 05 67
0911 563 166
Odbor certifikácie, špeciálnych a lanových dráh    
vedúca Ing. Jana Kišová 041/701 05 66
0948 195 897
 
 
 

Ing. Zuzana Karcolová 041/701 05 58
0918 382 046
Ing. Andrea Molková 041/701 05 58
0948 908 850
Ing. Matej Šurin 041/701 05 65
0917 283 885
Ing. Lenka Zemanová 041/701 05 65
0918 382 042
Odbor určených technických zariadení    
vedúci Ing. Martin Majtán 02/48 77 74 00
0910 911 350
Ing. Ján Drozd 02/48 77 74 01
0911 563 164
Ing. Štefan Petráš 02/48 77 74 01
0948 058 710
Ing. Rastislav Baláž 02/48 77 74 35
0948 986 994
Ing. Karol Šeliga 055/720 48 78
0948 156 049
Ing. Peter Antol 055/720 48 77
0917 672 958
Ing. Igor Čamaj 041/701 05 03
0948 794 396

 

Spätná väzba od návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia