DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia vnútrozemskej plavby

plavba@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových adries zamestnancov)

Pracovná pozícia Meno Kontaktné informácieRiaditeľka Ing. Alena Molnárová Baracková
asistentka Ivana Navrátilová 02/48 777 600
referát správneho konania JUDr. Dušan Kacko 02/48 777 602
0908 784 206
Odbor plavebnej bezpečnosti, vodných ciest a prístavov
vedúci Ing. Peter Pollák 02/48 777 622
0917 562 066
plavebná bezpečnosť Ing. Jaroslav Šimoník 02/48 777 620
Ing. Martina Reich 02/48 777 636
lodné posádky Mgr. Elvíra Fabianová 02/48 777 619
Ing. Veronika Šindlerová 02/48 777 619
centrum RIS Ing. Štefan Chalupka 02/48 777 618
0917 562 085
Odbor technického dozoru
vedúci Ing. Roman Klementis 02/48 777 605
0948 908 844


Dušan Halás 02/48 777 610
0948 892 778
Ing. Marián Smatana 02/48 777 627
Adrián Pupan 02/48 777 628
0917 562 065
Odbor štátneho odborného dozoru Bratislava Prístavná 10
821 09 Bratislava
vedúci
Ing. Alexander Varga 02/48 777 634
0917 969 094
rozhodovanie o povolení státia plávajúcich zariadení  Ing. Daniela Pavlíková 02/48 777 621
0948 892 766
odborná spôsobilosť vodcov malých plavidiel  Soňa Vojtechová 02/48 777 635
oddelenie plavebnej bezpečnosti
vedúci Mgr. Roman Markusek 02/48 777 640
0917 762 489
Ing. Ján Kalafa 02/48 777 641
0948 908 842
PhDr. Mgr. Marián Nagy 02/48 777 641
0948 908 843
Mgr. Ivan R. Carrera Castillo 0948 908 846
Ing. Stanislav Kanka 02/48 777 613
0948 908 847
kapitanát kapitanat@nsat.sk 02/48 777 626
0917 562 069
ŠOD Gabčíkovo Gábor Paksi 0917 882 101
Odbor štátneho odborného dozoru Komárno Ostrov Sv. Alžbety 3098
945 01 Komárno
poverený vykonávaním funkcie vedúceho Ing. Branislav Adamik 035/692 18 51
0917 562 078
rozhodovanie o povolení státia plávajúcich zariadení Karol Jakubík 035/692 18 57
0948 892 776
odborná spôsobilosť vodcov malých plavidiel Mgr. Viktória Molcsánová 035/692 18 56
0917 160 158
technický dozor Ing. Ján Szabó
Ing. Miroslav Kasala
035/69 21 852
0905 062 543
oddelenie plavebnej bezpečnosti
vedúci Ing. Branislav Adamik 035/692 18 51
0917 562 078
Ferdinand Kobolka 035/692 18 55
0917 562 076
Norbert Semeník 0917 780 510
Karol Ballay 035/692 18 54
0917 989 761
Karol Jakubík 035/692 18 57
0948 892 776
kapitanát kapitanatkn@nsat.sk 035/692 18 53
0917 562 079
ŠOD Štúrovo Mgr. Erika Poláková 036/635 03 08
0917 562 068
Odbor štátneho odborného dozoru Žilina Horný val 65/28
010 01 Žilina
poverený vykonávaním funkcie vedúceho Ing. Stanislav Hanzel 041/701 05 62
0917 878 004
plavebná bezpečnosť, vodné cesty, odborná spôsobilosť PhDr. Ing. Zuzana Ježíková 041/701 05 64
0948 892 767
technický dozor Ing. Stanislav Gaňa 041/701 05 61
0948 163 378
plavebná bezpečnosť, vodné cesty, odborná spôsobilosť Mgr. Augustín Máček 041/701 05 63
Odbor štátneho odborného dozoru Košice Slnečná 24
040 01 Košice
vedúci Ing. Dušan Knap, ml. 055/720 48 73
0917 562 071
plavebná bezpečnosť, vodné cesty, technický dozor Ing. Jozef Pillár 055/720 48 70
0948 786 519
odborná spôsobilosť  Ing. Lýdia Béreš 055/720 48 72
0948 892 769
JUDr. Soňa Niedelská 055/720 48 71
0918 382 036

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia