DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia civilného letectva

letectvo@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových adries zamestnancov)

Pracovná pozícia Meno Kontaktné informáciePoverená vykonávaním funkcie riaditeľky JUDr. Mária Čiripová, LL.M.
asistentka Soňa Gažiová 02/48 77 75 48
0918 382 016
Odbor leteckých predpisov a odbornej podpory
vedúci
Ing. Andrea Hasičková 02/48 77 75 17
Mgr. Veronika Križová 02/48 77 75 17
Mgr. Barbara Štefániková 02/48 77 75 22
Referát bezpečnosti a súladu s predpismi
Ing. Matúš Lenčéš 02/48 77 75 28
Ing. Zuzana Treuerová 02/48 77 75 17
0915 844 364
Sekcia letovej prevádzky
riaditeľ
koordinátorka SAFA Ing. Gabriela Galambošová 02/48 77 75 43
0918 382 004
koordinátor štátneho odborného dozoru Mgr. Dušan Heuer 02/48 77 75 34
0918 343 704
Odbor licencovania leteckého personálu
letecky.personal@nsat.sk
vedúca Mgr. Vanda Orfánusová 02/48 77 75 62
0918 382 039
licencovanie leteckého personálu Mgr. Martin Marianič 02/48 77 75 15
0918 382 006
Ing. Natália Kotianová, PhD. 02/48 77 75 15
0948 908 831
Mgr. Alica Stanovská 02/48 77 75 58
Ing. Naďa Srbová 02/48 77 75 58
0918 382 022
Mgr. Silvia Seňanová 02/48 77 75 58
licencovanie leteckého personálu – teoretické skúšky
letectvo.skusky@nsat.sk
Ing. Janka Janove 02/48 77 75 63
Ružena Simanová 02/48 77 75 63
výcvikové organizácie, výcvikové zariadenia na simuláciu letu Ing. Ivan Hrčka 02/48 77 75 28
0918 382 020
Ing. Ondrej Somorovský 02/48 77 75 28
0918 382 033
zdravotná spôsobilosť MUDr. Otokár Takáč 055/613 07 81
0918 911 108
Odbor prevádzky lietadiel
air.operations@nsat.sk
vedúci Ing. Martin Němeček 02/48 77 75 30
0907 666 793
Mgr. Anna Janckulíková 02/48 77 75 22
Ing. Katarína Štefanková 02/48 77 75 26
0918 382 019
Ing. Igor Jandura 02/48 77 75 27
0918 382 021
Ing. Eduard Panáček 02/48 77 75 27
0948 908 839
Ing. Anna Mrázová 02/48 77 75 69
0918 382 062
Ing. Peter Trenkner 02/48 77 75 69
Ing. Tatiana Jakubcová 02/48 77 75 70
0917 283 888
Ing. Peter Galovič 02/48 77 75 70
Ing. Peter Pokorný 02/48 77 75 70
Richard Homola 02/48 77 75 70
Referát všeobecného letectva Mgr. Miloš Ťapušík 02/48 77 75 60
0948 908 832
Ing. Milan Čelko 02/48 77 75 60
0948 908 834
Ing. Lucia Šild 02/48 77 75 26
0917 791 267
Odbor spôsobilosti lietadiel
vedúci Ing. Maroš Jančula 02/48 77 75 31
0918 382 012
lietadla@nsat.sk
airworthiness@nsat.sk
Ing. Peter Monček 02/48 77 75 21
0918 382 031
Ing. Ivan Petrovský 02/48 77 75 21
Ing. Ľubomír Kvak 02/48 77 75 32
0908 939 032
Ing. Juraj Doval 02/48 77 75 32
0908 939 037
maintenance@nsat.sk Ing. Vladimír Flégr 02/48 77 75 36
0918 382 038
Ing. Igor Erdélyi 02/48 77 75 36
0918 382 025
Ing. František Ščerba 02/48 77 75 36
0918 568 230
Ing. Mária Mrázová, PhD. 02/48 77 75 36
0918 382 011
production@nsat.sk Ing. Igor Jančovič 02/48 77 75 33
0918 382 013
doc. Ing. Ivan Koblen, CSc. 02/48 77 75 33
0948 908 835
register lietadiel
register.lietadiel@nsat.sk
Soňa Gažiová 02/48 77 75 48
0918 382 016
Sekcia leteckých navigačných služieb a letísk
riaditeľ Ing. Roman Kajda 02/48 77 75 52
0948 790 892
asistentka Denisa Šprochová 02/48 77 75 37
0918 382 010
koordinátorka štátneho odborného dozoru JUDr. Mag. Zuzana Plevková 02/48 77 75 74
0918 382 050
Odbor letísk a stavieb
vedúci 02/48 77 75 47
letiska@nsat.sk Ing. Marta Himpánová 02/48 77 75 12
0918 382 015
Ing. Dominika Vitkovičová 02/48 77 75 12
0918 382 047
Ing. Irena Majtánová 0917 861 785
 ochranne.pasma@nsat.sk Ing. Marek Ižarik 02/48 77 75 12
0918 382 045
Ing. Igor Kintly 02/48 77 75 12
Ing. Martina Kužmová 02/48 77 75 41
0918 382 014
Bc. Bronislava Kovácsová 02/48 77 75 41
Ing. Katarína Kaya 02/48 77 75 41
Mgr. Lucia Baršovská 02/48 77 75 41
Ing. Miloš Hupka 02/48 77 75 81
0918 382 041
Mgr. Michal Kožuch, PhD. 02/48 77 75 81
Špeciálny stavebný úrad
stavby@nsat.sk
Ing. Michaela Valaštínová 02/48 77 75 51
0918 382 043
Odbor leteckých navigačných služieb 
navigacia@nsat.sk
vedúci Ing. Ivan Hasiček 02/48 77 75 46
0918 382 055
Ing. Vojtech Šproch 02/48 77 75 73
0918 382 054
Ing. Ján Sokol 02/48 77 75 73
0907 856 928
Ing. Peter  Verčimák 02/48 77 75 73
Ing. Richard Galbička 02/48 77 75 73
0918 382 048
Ing. Milan Úrek 02/48 77 75 73
Ing. Ľubomír Chvála 02/48 77 75 46
Ing. Ľubomír Sobolič 02/48 77 75 40
0918 382 392
Ing. Jozef Tóth 02/48 77 75 40
0918 382 053
Odbor bezpečnostnej ochrany civilného letectva
obocl@nsat.sk
vedúca Mgr. Miriam Kancková 02/48 77 75 56
0911 326 906
Ing. Janka Rajnohová 02/48 77 75 56
0918 382 044
Ing. Lenka Nižnanská 02/48 77 75 39
0918 382 028
Mgr. Zuzana Kubíková 02/48 77 75 39
0907 777 586
Ing. Lukáš Ligárt 02/48 77 75 66
0940 946 611
Ing. Marianna Lásková 02/48 77 75 66
0918 382 057
Ing. Karol Lysina 0940 982 832
oddelenie previerok osôb
poverená vykonávaním funkcie vedúcej Mgr. Marta Chachaľáková 02/48 77 75 57
0918 382 026
Lucia Frajtová 02/48 77 75 57
0918 382 026
Bc. Erika Kulčárová 02/48 77 75 57
0918 382 026
Oddelenie bezpilotného letectva a UTM
poverený vykonávaním funkcie vedúceho Mgr. Nofal Kattan 02/48 77 75 60
0940 983 858
Mgr. Martin Rób 02/48 77 75 60

Spätná väzba od návštevníkov

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia