DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia civilného letectva

letectvo@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových adries zamestnancov)

Pracovná pozícia Meno Kontaktné informácieRiaditeľ Ing. René Molnár
asistentka Soňa Gažiová 02/48 777 548
0918 382 016
referát bezpečnosti a súladu s predpismi Ing. Martin Papán 02/48 777 528
ECCAIRS Ing. Matúš Lenčéš 02/48 777 528
Sekcia letovej prevádzky
riaditeľ
koordinátorka SAFA Ing. Gabriela Galambošová 02/48 777 543
0918 382 004
inšpektorka SAFA Mgr. Mária Hudáková 02/48 777 543
0915 777 943
koordinátor štátneho odborného dozoru Mgr. Dušan Heuer 02/48 777 534
0918 343 704
referát odbornej podpory Ing. Mária Miškovičová 02/48 777 522
0908 908 837
Mgr. Barbara Štefániková 02/48 777 522
Odbor licencovania leteckého personálu
letecky.personal@nsat.sk
vedúca Mgr. Vanda Orfánusová 02/48 777 562
0918 382 039
licencovanie leteckého personálu Ing. Janka Janove 02/48 777 515
Mgr. Martin Marianič 02/48 777 558
0918 382 006
Ing. Natália Kotianová, PhD. 02/48 777 558
0948 908 831
Ing. Naďa Srbová 02/48 777 558
0918 382 022
Mgr. Alica Stanovská 02/48 777 558
licencovanie leteckého personálu – teoretické skúšky Mgr. Silvia Seňanová 02/48 777 563
Ružena Simanová 02/48 777 563
výcvikové zariadenia leteckého personálu Ing. Ivan Hrčka 02/48 777 528
0918 382 020
Ing. Ondrej Somorovský 02/48 777 528
0918 382 033
zdravotná spôsobilosť MUDr. Otokár Takáč 055/613 07 81
0948 892 765
Odbor prevádzky lietadiel
air.operations@nsat.sk
vedúci Ing. Martin Němeček 02/48 777 530
0907 666 793
Ing. Katarína Štefanková 02/48 777 526
0918 382 019
Ing. Igor Jandura 02/48 777 527
0918 382 021
Ing. Eduard Panáček 02/48 777 527
0948 908 839
Ing. Anna Mrázová 02/48 777 569
0918 382 062
Ing. Peter Trenkner 02/48 777 569
0918 382 032
Ing. Ladislav Franc 02/48 777 569
Ing. Tatiana Jakubcová 02/48 777 570
0917 283 888
Ing. Peter Galovič 02/48 777 570
Ing. Peter Pokorný 02/48 777 570
Oddelenie všeobecného letectva,
leteckých prác a UAV
vedúci Mgr. Martin Jurovic 02/48 777 560
0918 382 024
Filip Pecháč 02/48 777 560
0940 983 858
Ing. Zuzana Mikláš Frísiková 02/48 777 560
0917 766 922
Mgr. Miloš Ťapušík 02/48 777 560
0948 908 832
Ing. Milan Čelko 02/48 777 560
0948 908 834
Ing. Lucia Bohunická 02/48 777 526
0917 791 267
Odbor spôsobilosti lietadiel
vedúci Ing. Maroš Jančula 02/48 777 531
0918 382 012
lietadla@nsat.sk
airworthiness@nsat.sk
Ing. Ľuboš Januška 02/48 777 521
0918 382 035
Ing. Peter Monček 02/48 777 521
0918 382 031
Ing. Ľubomír Kvak 02/48 777 532
0908 939 032
Ing. Juraj Doval 02/48 777 532
0908 939 037
production@nsat.sk
Ing. Vladimír Flégr 02/48 777 536
0918 382 038
Ing. Igor Erdélyi 02/48 777 536
0918 382 025
Ing. František Ščerba 02/48 777 536
0918 568 230
Ing. Mária Mrázová, PhD. 02/48 777 536
0918 382 011
maintenance@nsat.sk Ing. Igor Jančovič 02/48 777 533
0918 382 013
doc. Ing. Ivan Koblen, CSc. 02/48 777 533
0948 908 835
register lietadiel
register.lietadiel@nsat.sk
Soňa Gažiová 02/48 777 548
0918 382 016
Sekcia leteckých navigačných služieb a letísk
riaditeľ Ing. Karol Lysina 02/48 777 552
0940 982 832
asistentka Denisa Šprochová 02/48 777 537
0918 382 010
koordinátorka štátneho odborného dozoru JUDr. Mag. Zuzana Plevková 02/48 777 574
0918 382 050
referát štandardizácie leteckých predpisov Ing. Zuzana Treuerová 02/48 777 517
0915 844 364
Ing. Andrea Hasičková 02/48 777 517
Mgr. Veronika Križová 02/48 777 517
Odbor letísk a stavieb
vedúci Ing. Roman Kajda 02/48 777 547
0948 790 892
letiska@nsat.sk Ing. Marta Himpánová 02/48 777 512
0918 382 015
Ing. Irena Mauerová 02/48 777 512
0917 861 785
Ing. Matej Ondrík 02/48 777 512
0918 382 047
 ochranne.pasma@nsat.sk Ing. Marek Ižarik 02/48 777 512
0918 382 045
Ing. Igor Kintly 02/48 777 512
Ing. Martina Kužmová 02/48 777 541
0918 382 014
Bc. Bronislava Kovácsová 02/48 777 541
Mgr. Marta Chachaľáková 02/48 777 541
Ing. Katarína Kaya 02/48 777 541
Ing. Miloš Hupka 02/48 777 581
0918 382 041
Mgr. Michal Kožuch, PhD. 02/48 777 581
Špeciálny stavebný úrad
stavby@nsat.sk
Ing. Michaela Valaštínová 02/48 777 551
0918 382 043
Odbor leteckých navigačných služieb 
navigacia@nsat.sk
vedúca Ing. Martina Chibeľová 02/48 777 573
0918 382 009
Ing. Vojtech Šproch 02/48 777 573
0918 382 054
Ing. Ján Sokol 02/48 777 573
0907 856 928
Ing. Richard Galbička 02/48 777 573
0918 382 048
Ing. Ľubomír Sobolič 02/48 777 540
0918 382 392
Ing. Jozef Tóth 02/48 777 540
0918 382 053
Ing. Miron Mišanič 02/48 777 546
0917 283 886
Ing. Ivan Hasiček 02/48 777 546
0918 382 055
Odbor bezpečnostnej ochrany civilného letectva
obocl@nsat.sk
vedúca Mgr. Miriam Kancková 02/48 777 556
0911 326 906
Mgr. Tatiana Mezzey, LL.M. 02/48 777 556
0918 382 057
Ing. Lenka Nižnanská 02/48 777 539
0918 382 028
Mgr. Zuzana Kubíková 02/48 777 539
0907 777 586
Ing. Lukáš Ligárt 02/48 777 566
0940 946 611
Ing. Janka Rajnohová 02/48 777 566
0918 382 044
Lucia Frajtová 02/48 777 557
0918 382 026
Bc. Erika Kulčárová 02/48 777 557
0918 382 026

Spätná väzba od návštevníkov

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia