PLAVEBNÉ OPATRENIE č. 06/2015 o zmene vytýčenia plavebnej dráhy na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 06/2015 o zmene vytýčenia plavebnej dráhy na vodnej ceste Dunaj