Platba E kolkami

UPOZORNENIE

Slovenská pošta, a.s., ukončí 30. novembra 2014 predaj pôvodných kolkových známok. Pôvodné kolkové známky je možné použiť na Dopravnom úrade do 31.decembra 2014. Tie kolkové známky, ktoré po 31. decembri 2014 ostanú nepoužité, bude možné vrátiť prostredníctvom pracovísk Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti v termíne do 30. novembra 2015.

Dopravný úrad v súčasnosti E-kolky NEPRIJÍMA.

O možnosti platiť správne poplatky E-kolkami (predpoklad cca 2 týždne) bude Dorapvný úrad verejnosť informovať na svojom webovom sídle. 

Úhradu správnych poplatkov je možné ( okrem kolkových známok) uhradiť aj inými spôsobmi:

– prevodom na účet Dopravného úradu
– poštovou poukážkou
– v hotovosti v pokladni v sídle Dopravného úradu
– platobnou kartou cez platobný terminál v sídle Dopravného úradu