PLAVEBNÉ OPATRENIE č. 06/2015 o zmene vytýčenia plavebnej dráhy na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Filetype iconplavebné opatrenie č. 06/2015 o zmene vytýčenia plavebnej dráhy na vodnej ceste Dunaj.