PLAVEBNÉ OPATRENIE č. 06/2015 o zmene vytýčenia plavebnej dráhy na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 06/2015 o zmene vytýčenia plavebnej dráhy na vodnej ceste Dunaj

Platba E kolkami

Dopravný úrad v súčasnosti E-kolky NEPRIJÍMA.
O možnosti platiť správne poplatky E-kolkami (predpoklad cca 2 týždne) bude Dorapvný úrad verejnosť informovať na svojom webovom sídle.