DOPRAVNÝ ÚRAD

Nástenka – test

Vitajte na “nástenke” Dopravného úradu.
Tu nájdete informácie, ktoré sa priamo nemusia týkať našej práce, ale považujeme za dôležité a/alebo milé informovať Vás o  nich.

  Darovanie krvi, 10. 9. 2015

  V spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR sa na Dopravnom úrade konalo darovanie krvi mobilnou transfúznou jednotkou. Krv darovali zamestnanci Dopravného úradu, Letiska M.R. Štefánika, LPS SR, š.p. a ďalší hostia.
  Ďakujeme!

   Výsledky hodnotenia spokojnosti zamestnancov Dopravného úradu
   V priebehu apríla a mája 2015 prebehlo na Dopravnom úrade meranie spokojnosti zamestnancov. Výsledky nájdete v zdieľanom priečinku “V”,  v  položke CAF.
    Zbierka Modrý gombík, 4/2015
    Filetype icongombikUNICEF organizoval v týždni 18. – 24. 5. 2015 verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Výťažok z tejto zbierky je určený pre deti, ktoré sa po hrozivom zemetrasení v Nepáli v máji 2015 ocitli  v kritickej situácii. Z Dopravného úradu sa do zbierky zapojilo 20 zamestnancov, ktorí spoločne prispeli 103 eur. Dvaja zamestnanci boli vyžrebovaní a vyhrali tričká UNICEF.

     

    Spätná väzba od návštevníkov

    © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

    Dodávateľ portálového riešenia