DOPRAVNÝ ÚRAD

  Voľné pracovné miesta

  Filetype iconVýber V 12/2017štátny radcaodbor licencovania leteckého personálu – sekcia letovej prevádzky, divízia civilného letectvaDočasná štátna služba (zastupovanie štátnej zamestnankyne počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky)12. 05. 2017
  Filetype iconVýber V 15/2017štátny radcaDivízia civilného letectva, sekcia letovej prevádzky, odbor licencovania leteckého personálustála štátna služba12. 05. 2017
  Filetype iconVýber V 16/2017štátny radcaDivízia civilného letectva, sekcia letovej prevádzky, odbor letovej spôsobilostistála štátna služba12. 05. 2017
  Filetype iconVýber V 17/2017štátny radcaDivízia civilného letectva, sekcia letovej prevádzky, odbor licencovania leteckého personálustála štátna služba06. 06. 2017
  Výber/Výberové konanieObsadzovaná funkciaOrganizačný útvarDruh štátnej službyTermín na prihlasovanie do:

   

  Kontakt:Mgr. Gabriela Petrlová
  Tel: +421 2 48 77 75 20
  gabriela.petrlova@nsat.sk

  Príklad žiadosti o zaradenie do výberového konania/výberu nájdete tu:  Filetype iconŽiadosť o zaradenie do výberového konania alebo výberu

  Podmienky výberu a výberového konania upravuje Zákon NR SR č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

  Dodávateľ portálového riešenia