DOPRAVNÝ ÚRAD

Voľné miesta

Uvedené voľné miesta sú vyhlásené na portáli slovensko.sk – register výberových konaní – výberové konania: odkaz na portál

 

Filetype iconVolné miesta Dopravného úradu – newsletter

 

Napísali o nás:

Zaujímavé projekty, slušné platy a ďalšie benefity? Dopravný úrad hľadá nových kolegov

 


Aktuálne pracovné ponuky Dopravného úradu

Ústredie:

Plánované výberové konanie kvalifikovaných odborníkov v oblasti IT   na pozíciu projektového manažéra, IT architekta, IT analytika a dátového kurátora. Bližšie informácie nájdete v dokumente Filetype iconIT odborníci

Divízia civilného letectva:

  • sekcia leteckých navigačných služieb a letísk – oddelenie bezpilotného letectva a UTM

auditorská, kontrolná a inšpekčná činnosť v oblasti prevádzky bezpilotných lietadiel, ovládanie slovenskej a európskej legislatívy, správne a priestupkové konanie, technické normy v oblasti bezpilotného letectva, ovládanie anglického jazyka

  • odborníci pre oblasť prevádzky civilného letectva, spôsobilosti lietadiel a oblasť letísk a stavieb

Divízia dráh a dopravy na dráhach:

  • odborníci v oblasti interoperability
  • odborníci pre činnosť bezpečnostného orgánu pre železničné, špeciálne a lanové dráhy
  • odborníci pre oblasť bezpečnosti
  • odborníci pre určené technické zariadenia

V našich radoch uvítame aj absolventov vysokých škôl so zameraním na železničnú dopravu

 

Divízia vnútrozemskej plavby:

  • plavebný inšpektor

so zameraním na technický dozor, plavebnú bezpečnosť pre regióny Bratislava, Žilina a Košice

 


Bližšie charakteristiky a opis pracovnej činnosti jednotlivých pozícií  budú definované na osobnom pohovore,  resp. výberových konaniach, ktoré budeme publikovať  na stránke Slovensko.sk.

V prípade, že Vás niektorá z ponúkaných možností  zaujala, neváhajte nás priamo osloviť čo najskôr telefonicky alebo e-mailom a zaslať nám Váš životopis.

Radi Vás pozveme na pracovný pohovor s možnosťou zamestnať sa u nás v dočasnej štátnej službe s ambíciou získania stálej štátnej služby po splnení príslušných podmienok.


Kontakt:

Meno e-mail Telefónne číslo Mobil
vedúca osobného úradu Mgr. Katarína Čapkovičová katarina.capkovicova@nsat.sk +421 2 48 777 544 +421 917 562 64
Ing. Petra Horváthová petra.horvathova@nsat.sk +421 2 48 777 544
Mgr. Ivona Matúšová ivona.matusova@nsat.sk +421 2 48 777 520

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia