DOPRAVNÝ ÚRAD

  Voľné miesta

  Uvedené voľné miesta sú vyhlásené na portáli slovensko.sk – register výberových konaní – výberové konania: odkaz na portál

  VK/2017/579 radca odbor štátneho odborného dozoru Bratislava, sekcia výkonu ŠOD,  divízia vnútrozemskej plavbystála štátna služba 21.08.2017
  VK/2017/580 hlavný radcaodbor technického dozoru, divízia vnútrozemskej plavbystála štátna služba 21.08.2017
  VK/2017/601 hlavný radcaodbor pevných subsystémov, sekcia interoperability, divízia dráh a dopravy na dráhachstála štátna služba 22.08.2017
  VK/2017/604 štátny radcaodbor výroby a údržby, sekcia letovej prevádzky, divízia civilného letectvadočasná štátna služba 22.08.2017
  VK/2017/607 štátny radcaodbor prevádzky lietadiel , sekcia letovej prevádzky, divízia civilného letectvastála štátna služba 22.08.2017
  VK/2017/637  hlavný štátny radcaoddelenie legislatívy, odbor legislatívny a právnydočasná štátna služba 28.08.2017
  Výberové konanieObsadzovaná funkciaOrganizačný útvarDruh štátnej službyTermín na prihlasovanie do:

   

   

   

  Kontakt:Mgr. Gabriela Petrlová
  gabriela.petrlova@nsat.sk
  Mgr. Ivona Matúšová
  ivona.matusova@nsat.sk
  Tel: +421 2 48 77 75 20

   

  © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

  Dodávateľ portálového riešenia