DOPRAVNÝ ÚRAD

Hlásenie udalostí v civilnom letectve

O vzniku každej leteckej udalosti sú subjekty civilného letectva povinné podať hlásenie. Hlásenie sa predkladá Ministerstvu dopravy a výstavby  Slovenskej republiky.

Povinný a dobrovoľný systém ohlasovania udalostí Filetype iconHlásenie udalosti“      ONLINE Formulár

OHLÁSENIE UDALOSTI OHROZUJÚCEJ BEZPEČNOSŤ V CIVILNOM LETECTVE

Toto hlásenie slúži na oznámenie akejkoľvek udalosti ohrozujúcej bezpečnosť v civilnom letectve a môžete ho podať priamo na našej stránke prostredníctvom on-line formulára nižšie.
Hlásenie je určené pre

  • subjekty činné v civilnom letectve (prevádzkovatelia lietadiel, držitelia AOC, prevádzkovatelia letísk, údržbové organizácie, …)
  • osoby zamestnané v týchto organizáciách (piloti, mechanici, palubný personál, zamestnanci letísk,…)
  • verejnosť, ktorú touto cestou vyzývame na ohlásenie neštandardnej situácie ohrozujúcej bezpečnosť v ktorejkoľvek fáze leteckej prepravy.

Systém ohlasovania slúži na zhromažďovanie udalostí súvisiacich s bezpečnosťou civilného letectva, pre vypracovanie analýz a určenie rizík bezpečnosti a v konečnom dôsledku na účely zvýšenia bezpečnosti civilného letectva.
Uveďte, prosím, všetky informácie a údaje, ktorými disponujete, avšak vyplnenie všetkých polí vo formulári NIE JE POVINNÉ.

Každý podnet bude pre ďalšie spracovanie považovaný za anonymný a identita osoby, ktorá podnet zaslala, nebude uvádzaná.

Polia označené * sú povinné / Fields marked with a * are required© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia