DOPRAVNÝ ÚRAD

Hlásenie udalostí v civilnom letectve

O vzniku každej leteckej udalosti sú subjekty civilného letectva povinné podať hlásenie. Hlásenie sa predkladá Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky.

Povinný a dobrovoľný systém ohlasovania udalostí Hlásenie udalosti“      ONLINE Formulár

OHLÁSENIE UDALOSTI OHROZUJÚCEJ BEZPEČNOSŤ V CIVILNOM LETECTVE

Toto hlásenie slúži na oznámenie akejkoľvek udalosti ohrozujúcej bezpečnosť v civilnom letectve sa podáva cez Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa inštrukcií v nasledujúcom odkaze: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/letecky-a-namorny-vysetrovaci-utvar/system-ohlasovania-udalosti

 

AVIATION REPORTING PORTÁL: https://e2.aviationreporting.eu/

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia