DOPRAVNÝ ÚRAD

Úradná tabuľa

Dopravný úrad zverejňuje elektronické úradné dokumenty na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Do poľa „Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci)“ môžete uviesť „Dopravný úrad“

 

Filetype iconRozhodnutie č. 1/2024 zo dňa 24. apríla 2024, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu bezpilotného lietadla alebo bezpilotného leteckého systému v riadených okrskoch (CTR) a okrskoch letísk (ATZ)


Určenie požiadaviek súvisiacich s rozšírením počtu členov základnej posádky letúna


Spätná väzba od návštevníkov


© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia