DOPRAVNÝ ÚRAD

  Úradná tabuľa

  Dopravný úrad zverejňuje elektronické úradné dokumenty na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

  Do poľa “Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci)” môžete uviesť “Dopravný úrad”

   

  Upovedomenie ostatných účastníkov č. 04053/2017/OLP-032 zo dňa 19.04.2017:

  Filetype iconUpovedomenie Filetype iconPríloha 1 Filetype iconPríloha 2 Filetype iconPríloha 3 Filetype iconPríloha 4


  Filetype iconRozhodnutie č. 04053-2017-OLP-031 zo dňa 19.04.2017 zrušujúce rozhodnutie č. 8326/2016/ŠSÚ-34 zo dňa 07.07.2016 (POPRAD I)


  Filetype iconVerejná vyhláška – upovedomenie o začatí konania – Ondrej Écsi


  Určenie požiadaviek súvisiacich s rozšírením počtu členov základnej posádky letúna


  Filetype iconRozhodnutie 1/2015,  ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky (drony)


  Spätná väzba od návštevníkov

  © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

  Dodávateľ portálového riešenia