DOPRAVNÝ ÚRAD

  Úradná tabuľa

  Dopravný úrad zverejňuje elektronické úradné dokumenty na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

  Do poľa “Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci)” môžete uviesť “Dopravný úrad”


  Určenie požiadaviek súvisiacich s rozšírením počtu členov základnej posádky letúna


  Filetype iconRozhodnutie 1/2015,  ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky (drony)


  Spätná väzba od návštevníkov

  © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

  Dodávateľ portálového riešenia