DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia vnútrozemskej plavby

plavba@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových adries zamestnancov)

Pracovná pozícia Meno Kontaktné informácie
Riaditeľ – poverený vykonávaním funkcie  Ing. Mgr. Marek Benček
Asistentka 02/48 777 600
Odbor plavebnej bezpečnosti, vodných ciest a prístavov
Vedúci Ing. Peter Pollák 02/48 777 617
0917 562 066
Oddelenie plavebnej bezpečnosti Ing. Jaroslav Šimoník 02/48 777 620
Vladimír Hanúsek 02/48 777 622
0917 562 080
Ing. Martina Reich 02/48 777 636
 Referát lodných posádok Mgr. Elvíra Fabianová 02/48 777 619
Ing. Veronika Šindlerová 02/48 777 619
 Centrum RIS Ing. Štefan Chalupka 02/48 777 618
0917 562 085
Odbor technického dozoru
Poverený vykonávaním funkcie vedúceho odboru Ing. Roman Klementis 02/48 777 628
0948 908 844
Mgr. Filip Tóth 02/48 777 627
0917 716 640
Adrián Pupan 02/48 777 628
0917 562 065
Dušan Halás 02/48 777 610
0948 892 778
Sekcia výkonu štátneho odborného dozoru  
Riaditeľ JUDr. Dušan Kacko 02/48 777 602
0908 784 206
Odbor štátneho odborného dozoru Bratislava Prístavná 10
821 09 Bratislava
Vedúci Ing. Alexander Varga 02/48 777 634
0917 969 094
Referát rozhodovania o povolení státia plávajúcich zariadení  Ing. Daniela Martinková 02/48 777 621
0948 892 766
 Marián Guspan 02/48 777 638
0948 908 841
 Soňa Vojtechová 02/48 777 635
Oddelenie plavebnej bezpečnosti a odbornej spôsobilosti
Vedúci Mgr. Roman Markusek 02/48 777 640
0917 762 489
Ing. Ján Kalafa 02/48 777 641
0948 908 842
PhDr.Mgr. Marián Nagy 02/48 777 641
0948 908 843
Eugen Šidlík 02/48 777 641
0948 908 845
Mgr. Ivan R. Carrera Castillo  0948 908 846
Ing. Stanislav Kanka 02/48 777 613
0948 908 847
Kapitanát kapitanat@nsat.sk 02/48 777 626
0917 562 069
Pracovisko Gabčíkovo Gábor Paksi 0917 882 101
Odbor štátneho odborného dozoru Komárno Ostrov Sv. Alžbety 30098
945 01 Komárno
Vedúci Ing. Alena Molnárová Baracková 035/69 21 850
Referát rozhodovania o povolení státia plávajúcich zariadení Ing. Zoltán Szalay 035/69 21 657
0917 562 063
Odborná spôsobilosť vodcov malých plavidiel Mgr. Viktória Molcsánová 035/69 21 856
0917 160 158
Referát technického dozoru Ing. Ján Szabó
Ing. Miroslav Kasala
035/69 21 852
0905 062 543
Oddelenie plavebnej bezpečnosti a odbornej spôsobilosti
Vedúci Ing. Branislav Adamik 035/69 21 851
0917 562 078
Ferdinand Kobolka 035/69 21 855
0917 562 076
Norbert Semeník 0917 780 510
Karol Ballay 035/69 21 854
0917 989 761
Karol Jakubík 0948 892 776
Kapitanát  kapitanatkn@nsat.sk 035/69 21 853
0917 562 079
Referát ŠOD Štúrovo Mgr. Erika Poláková 036/63 50 308
0917 562 068
Odbor štátneho odborného dozoru Žilina Horný val 65/28
010 01 Žilina
Vedúci Ing. Mgr. Marek Benček 041/70 10 563
0917 562 074
Oddelenie plavebnej bezpečnosti, vodných ciest  a odbornej spôsobilosti PhDr. Ing. Zuzana Ježíková 041/70 10 564
0948 892 767
Referát technického dozoru Ing. Stanislav Gaňa 041/70 10 561
0948 163 378
Ing. Stanislav Hanzel 041/70 10 562
0917 878 004
Odbor štátneho odborného dozoru Košice Slnečná 24
040 01 Košice
Vedúci Ing. Dušan Knap, ml. 055/720 48 73
0917 562 071
Oddelenie plavebnej bezpečnosti, vodných ciest, technického dozoru Ing. Jozef Pillár 055/720 48 70
0948 786 519
Referát odbornej spôsobilosti
Fax: 02/335 23 914
 Ing. Lýdia Béreš 055/720 48 72
0948 892 769
JUDr. Soňa Niedelská 055/720 48 71
0918 382 036

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia