DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia vnútrozemskej plavby

plavba@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových adries zamestnancov)

RiaditeľMgr. Roman Kiss
AsistentkaŠarlota Šámšonová02/48 777 600
Odbor plavebnej bezpečnosti, vodných ciest a prístavov
VedúciIng. Peter Pollák02/48 777 617
 Oddelenie plavebnej bezpečnostiIng. Jaroslav Šimoník02/48 777 620
Vladimír Hanúsek02/48 777 622
0917 562 080
Ing. Martina Reich02/48 777 636
 Referát lodných posádokMgr. Elvíra Fabianová02/48 777 619
Ing. Veronika Šindlerová02/48 777 619
 Centrum RISIng. Štefan Chalupka02/48 777 618
0917 562 085
Odbor technického dozoru
 VedúciMgr. Peter Nagy02/48 777 605
0917 221 563
Mgr. Filip Tóth02/48 777 627
Adrián Pupan02/48 777 628
Dušan Halás02/48 777 610
Sekcia výkonu štátneho odborného dozoru  
RiaditeľJUDr. Dušan Kacko02/48 777 602
0908 784 206
Odbor štátneho odborného dozoru BratislavaPrístavná 10
821 09 Bratislava
VedúciIng. Alexander Varga02/48 777 634
0917 969 094
Referát rozhodovania o povolení státia plávajúcich zariadení Ing. Daniela Martinková 02/48 777 621
 Marián Guspan 02/48 777 638
 Soňa Vojtechová 02/48 777 635
Oddelenie plavebnej bezpečnosti a odbornej spôsobilosti
VedúciMgr. Roman Markusek02/48 777 640
Ing. Ján Kalafa02/48 777 641
PhDr.Mgr. Marián Nagy02/48 777 641
Ing. Roman Klementis02/48 777 641
Eugen Šidlík02/48 777 641
Mgr. Ivan R. Carrera Castillo
Ing. Stanislav Kanka02/48 777 613
Kapitanátkapitanat@nsat.sk02/48 777 626
0917 562 069
Pracovisko GabčíkovoGábor Paksi0917 882 101
Odbor štátneho odborného dozoru KomárnoOstrov Sv. Alžbety 30098
945 01 Komárno
VedúciIng. Alena Molnárová Baracková035/69 21 850
Referát rozhodovania o povolení státia plávajúcich zariadeníIng. Zoltán Szalay035/69 21 657
0917 562 063
Odborná spôsobilosť vodcov malých plavidielMgr. Viktória Molcsánová035/69 21 856
Referát technického dozoruIng. Ján Szabó
Ing. Miroslav Kasala
035/69 21 852
Oddelenie plavebnej bezpečnosti a odbornej spôsobilosti
VedúciIng. Branislav Adamik035/69 21 851
0917 562 078
Ferdinand Kobolka035/69 21 855
0917 562 076
Norbert Semeník
Karol Ballay
Karol Jakubík
Kapitanát kapitanatkn@nsat.sk035/69 21 853
0917 562 079
Referát ŠOD ŠtúrovoMgr. Erika Poláková036/63 50 308
0917 562 068
Odbor štátneho odborného dozoru ŽilinaHorný val 65/28
010 01 Žilina
VedúciIng. Mgr. Marek Benček041/70 10 563
0917 562 074
Oddelenie plavebnej bezpečnosti, vodných ciest  a odbornej spôsobilostiPhDr. Ing. Zuzana Ježíková041/70 10 564
Referát technického dozoruIng. Stanislav Gaňa041/70 10 561
Ing. Stanislav Hanzel041/70 10 562
Odbor štátneho odborného dozoru KošiceSlnečná 24
040 01 Košice
VedúciIng. Dušan Knap, ml.055/720 48 73
Oddelenie plavebnej bezpečnosti, vodných ciest, technického dozoruIng. Jozef Pillár055/720 48 70
Referát odbornej spôsobilosti
Fax: 02/335 23 914
 Ing. Lýdia Béreš055/720 48 72
JUDr. Soňa Niedelská055/720 48 71

Spätná väzba od návštevníkov

 

 

 

 

 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia