DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia dráh a dopravy na dráhach

drahy@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk  (formát e-mailových  adries zamestnancov)

Pracovná pozícia Meno Kontaktné informácie
Riaditeľ Ing. Ivan Škoda, EUR ING
Asistentka Renáta Čierna 02/48 777 402
0917 360 177
Koordinátor divízie dráh a dopravy na dráhach PhDr. Drahoslav Vyšný 02/48 777 494
0948 785 457
Sekcia interoperability
Riaditeľ Mgr. Marek Valentýni 02/48 777 473
Odbor mobilných subsystémov    
Vedúci PhDr. Drahoslav Vyšný 02/48 777 494
Ing. Juraj Balco 02/48 777 434
RNDr. Natália Knoppová 02/48 777 498
0948 302 461
Mgr. Viera Vreteničková 02/48 777 491
0911 563 166
Ing. Ivana Krišpinská 02/48 777 421
0948 908 848
Odbor pevných subsystémov   
Vedúci Ing. Robert Mrštica 02/48 777 468
0917 283 885
 
 
Ing. Jozef Šinko 02/48 777 432
0948 285 961
Ing. Marie Michalková 02/48 777 432
0948 158 714
Sekcia regulácie    
Riaditeľ Ing. Matúš Dubovský 02/48 777 405
0911 323 270
Odbor regulácie a dohľadu
Vedúca Mgr. Michaela Mikuličová 02/48 777 481
0905 666 829
  Ing. Gabriela Podhorná 02/48 777 441
0910 911 357
Mgr. Eva Pavúková 02/48 777 441
Ing. Paula Beňová 02/48 777 424
0910 911 352
Mgr. Jaroslava Váňová 02/48 777 493
0948 908 850
Ing. Veronika Slezáková 02/48 777 493
Ing. Ingrid Faithová 02/48 777 417
Odbor povolení a licencií
Vedúci Ing. Juraj Stašiniak 02/48 777 430
0911 563 163
Ing. Daniel Vrlík 02/48 777 427
Ing. Andrea Gajdošová 02/48 777 490
0948 908 851
Sekcia bezpečnosti
Riaditeľ  Ing. Ján Soľava 02/ 48 777 400
0910 911 350
Odbor bezpečnosti    
Vedúci Ing. Tomáš Hornáček 02/48 777 457
0917 672 957
Ing. Pavol Mihálik 02/48 777 485
0918 382 058
Ing. Gabriela Sirotná 02/48 777 435
0948 779 365
Ing. Vratislav Vingálik 02/48 777 435
0918 382 042
Ing. Jana Lacková 02/48 777 485
0948 908 849
Ing. Štefan Dutko 055/720 48 75
0948 791 908
Ing. Mária Jergová 055/720 48 76
0905 062 544
Ing. Zuzana Karcolová 041/70 10 558
0918 382 046
Ing. Martina Rzepielová 041/70 10 558
0910 911 353
Ing. Jana Kišová 041/70 10 558
0948 195 897
Odbor určených technických zariadení    
Vedúci Ing. Miroslav Majchrák 041/70 10 503
0948 783 251
Ing. Karol Šeliga 055/720 48 78
0948 156 049
Ing. Peter Antol 055/720 48 77
0917 672 958
Ing. Ján Drozd 02/48 777 401
0911 563 164
Ing. Štefan Petráš 02/48 777 401
0948 058 710
Ing. Igor Čamaj 041/70 10 503
0948 794 396

 

Spätná väzba od návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia