DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia dráh a dopravy na dráhach

drahy@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk  (formát e-mailových  adries zamestnancov)

RiaditeľIng. Ivan Škoda, EUR ING
AsistentkaRenáta Čierna02/48 777 402
Koordinátor dráh a dopravy na dráhachPhDr. Drahoslav Vyšný02/48 777 494
Sekcia interoperability
RiaditeľIng. Jozef Sklenár02/48 777 420
Odbor mobilných subsystémov   
Ing. Juraj Balco02/48 777 434
Mária Bobálová02/48 777 464
RNDr. Natália Knoppová02/48 777 498
Mgr. Viera Pastorková0911 563 166
Ing. Ivana Krišpinská02/48 777 491
Odbor pevných subsystémov  
VedúciIng. Robert Mrštica02/48 777 468
 Ing. Jozef Šinko02/48 777 432
 Ing. Marie Michalková02/48 777 432
Sekcia regulácie   
RiaditeľIng. Matúš Dubovský02/48 777 405
Odbor regulácie a dohľadu
VedúcaMgr. Michaela Mikuličová02/48 777 481
 Ing. Jana Lacková02/48 777 417
 Ing. Gabriela Podhorná02/48 777 441
Ing. Paula Beňová02/48 777 424
Mgr. Jaroslava Váňová02/48 777 493
Odbor povolení a licencií
VedúciIng. Juraj Stašiniak02/48 777 430
Marta Krajčovičová02/48 777 421
Ing. Daniel Vrlík02/48 777 427
Ing. Andrea Gajdošová02/48 777 490
Sekcia bezpečnosti
Riaditeľ Ing. Ján Soľava02/ 48 777 400
Odbor bezpečnosti   
VedúciIng. Tomáš Hornáček02/48 777 457
Ing. Pavol Mihálik02/48 777 485
Ing. Gabriela Sirotná02/48 777 414
Ing. Vratislav Vingálik02/48 777 435
Ing. Štefan Dutko055/720 48 75
Ing. Mária Jergová055/720 48 76
Ing. Juraj Ševc041/70 10 558
Ing. Zuzana Karcolová041/70 10 558
Ing. Martina Rzepielová041/70 10 558
Odbor určených technických zariadení   
VedúciIng. Miroslav Majchrák041/70 10 503
Ing. Karol Šeliga055/720 48 78
Ing. Peter Antol055/720 48 77
Ing. Ján Drozd02/48 777 401
Ing. Štefan Petráš02/48 777 401
Ing. Igor Čamaj041/70 10 503

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia