DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia civilného letectva

letectvo@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových  adries zamestnancov)

RiaditeľIng. Ivan Hasiček
AsistentkaSoňa Gažiová02/48 777 548
Referát bezpečnosti a súladu s predpismiIng. Martin Němeček02/48 777 528
JUDr. Filip Hrmo, LL.M02/48 777 531
ECCAIRSIng. Matúš Lenčéš02/48 777 528
Referát štandardizácie leteckých predpisovIng. Zuzana Treuerová
Ing. Stanislav Vančo
Mgr. Dáša Hlavatá
02/48 777 517
Referát odbornej podporyIng. Katarína Štefanková
Ing. Mária Miškovičová
Sekcia letovej prevádzky
RiaditeľIng. Gabriela Galambošová02/48 777 567
Koordinátorka SAFA a inšpektorka SAFAIng. Gabriela Galambošová02/48 777 567
Koordinátor štátneho odborného dozoruMgr. Dušan Heuer02/48 777 531
Odbor licencovania leteckého personálu
letecky.personal@nsat.sk
VedúcaMgr. Vanda Orfánusová02/48 777 562
Licencovanie leteckého personáluMgr. Martin Marianič
Ing. Marián Žec
Ing. Natália Kotianová, PhD.
02/48 777 558
Licencovanie technického personálu – teoretické skúškyBc. Michaela Hrdličková
Mgr. Silvia Seňanová
02/48 777 563
Licencovanie technického personálu riadiacich letovej prevádzkyBc. Michaela Hrdličková
Mgr. Silvia Seňanová
02/48 777 563
Referát výcvikových zariadení leteckého personáluIng. Ivan Hrčka
Ing. Ondrej Somorovský
02/48 777 528
Register leteckého personáluIng. Janka Janove
Ružena Simanová
02/48 777 515
Osvedčovanie zdravotnej spôsobilostiMgr. Vanda Orfánusová02/48 777 562
Osvedčovanie zdravotnej spôsobilostiMUDr. Otokár Takáč055/61 309 82
Odbor prevádzky lietadiel
air.operations@nsat.sk
VedúciIng. Lucia Bohunická02/48 777 522
Ing. Igor Jandura0918 382 021
Ing. Josef Valíček02/48 777 526
Ing. Tatiana Jakubcová02/48 777 522
Peter Zemánek02/48 777 569
Ing. Ján Šabľa
Ing. Ladislav Levčík
02/48 777 527
Ing. Milan Jakubec02/48 777 570
Mgr. Martin Jurovic 02/48 777 526
Odbor spôsobilosti lietadiel
lietadla@nsat.sk
airworthiness@nsat.sk
VedúciIng. Maroš Jančula02/48 777 536
Ing. Ľuboš Januška02/48 777 521
Ing. Ľubomír Kvak02/48 777 532
Ing. Juraj Doval02/48 777 530
production@nsat.sk
maintenance@nsat.sk
Vladimír Flégr
Ing. Dušan Tekel
Ing. Igor Erdélyi
Ing. Alojz Filip
02/48 777 536
Ing. Peter Macko
Ing. Mária Mrázová, PhD.
02/48 777 533
02/48 777 534
 Register lietadiel
register.lietadiel@nsat.sk
 Soňa Gažiová 02/48 777 514
Sekcia leteckých navigačných služieb a letísk
RiaditeľIng. Jozef Tóth02/48 777 560
AsistentkaDenisa Šprochová02/48 777 537
Koordinátorka štátneho odborného dozoruJUDr. Mag. Zuzana Plevková02/48 777 574
Referát štand. a leteckých predpisovIng. Stanislav Vančo02/48 777 517
Odbor letísk a stavieb
VedúcaIng. Martina Kužmová02/48 777 541
letiska@nsat.skIng. Marta Himpánová
Ing. Ivo Hrušovský
Ing. Irena Mauerová
02/48 777 512
ochranne.pasma@nsat.skIng. Jana Lopušanová02/48 777 541
Ing. Marek Ižarik02/48 777 512
Ing. Katarína Tomanová02/48 777 541
Bc. Bronislava Kovácsová
Ing. Anna Mrázová
Ing. Miloš Hupka
02/48 777 581
Špeciálny stavebný úrad
stavby@nsat.sk
Ing. Michaela Valaštínová02/48 777 551
Ing. Katarína Koutná02/48 777 581
Odbor leteckých navigačných služieb 
navigacia@nsat.sk
VedúciIng. Martina Chibeľová02/48 777 573
Ing. Vojtech Šproch
Ing. Ján Sokol
Ing. Richard Galbička
02/48 777 573
Ing. Ľubomír Sobolič
Ing. Miron Mišanič
02/48 777 546
Odbor letovej kalibrácie
VedúciIng. Jozef Česnek02/48 777 539
Ing. Jaroslav Šulc02/48 777 540
Ing. Vladimír Mikulík02/48 777 544
Odbor bezpečnostnej ochrany civilného letectva
obocl@nsat.sk
VedúciIng. Karol Lysina02/48 777 552
Jarmila Kuťková02/48 777 557
Ing. Ján Žarnovičan
JUDr. Zuzana Molnárová
02/48 777 566
JUDr. Peter Švrček
Mgr. Miriam Kancková
Ing. Lenka Nižnanská
02/48 777 556

Spätná väzba od návštevníkov

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia