DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia civilného letectva

letectvo@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových  adries zamestnancov)

RiaditeľIng. Martin Němeček
AsistentkaMartina Pacáková02/48 777 548
Referát bezpečnosti a súladu s predpismiIng. Daniel Böhm02/48 777 528
ECCAIRSIng. Matúš Lenčéš
Sekcia letovej prevádzky
Riaditeľ (asistent)Ing. Gabriela Galambošová02/48 777 567
Koordinátorka SAFAIng. Gabriela Galambošová02/48 777 567
Koordinátor štátneho odborného dozoruMgr. Dušan Heuer02/48 777 531
Referát štandardizácie leteckých predpisovIng. Zuzana Treuerová
Ing. Slávka Vojtechová
02/48 777 517
Odbor licencovania leteckého personálu
letecky.personal@nsat.sk
VedúcaMgr. Vanda Orfánusová02/48 777 562
Referát licencovania leteckého personáluMgr. Martin Marianič
Ing. Marián Žec
02/48 777 558
Bc. Michaela Hrdličková02/48 777 563
Licencovanie technického personálu a výcvikových zariadeníIng. Jana Kadlečíková02/48 777 563
Referát výcvikových zariadení leteckého personáluIng. Ivan Hrčka02/48 777 528
Mgr. Alica Stanovská02/48 777 558
Register leteckého personáluIng. Janka Janove
Ružena Simanová
02/48 777 515
Odbor prevádzky lietadiel
air.operations@nsat.sk
VedúciIng. Igor Jandura0918 382 021
Referát obchodnej leteckej prevádzkyIng. Josef Valíček02/48 777 526
Ing. Tatiana Jakubcová
Ing. Lucia Bohunická
02/48 777 522
Ing. Peter Dobrota
Peter Zemánek
02/48 777 569
Referát prevádzky všeobecného letectvaIng. Ján Šabľa
Ing. Ladislav Levčík
02/48 777 527
Ing. Marián Kumorovitz
Ing. Milan Jakubec
02/48 777 570
Odbor letovej spôsobilosti
lietadla@nsat.sk
airworthiness@nsat.sk
 VedúciIng. Ľuboš Januška02/48 777 521
Ing. Ľubomír Kvak02/48 777 532
Ing. Juraj Doval02/48 777 530
Register lietadiel
register.lietadiel@nsat.sk
Soňa Gažiová02/48 777 514
Odbor výroby a údržby
production@nsat.sk
maintenance@nsat.sk
VedúciVladimír Flégr02/48 777 536
Odbor údržbyIng. Maroš Jančula
Ing. Alojz Tekel
Ing. Igor Erdélyi
02/48 777 536
Odbor výrobyIng. Peter Macko
Ing. Mária Mrázová, PhD.
02/48 777 533
02/48 777 534
Sekcia leteckých navigačných služieb a letísk
RiaditeľIng. Jozef Tóth02/48 777 560
AsistentkaDenisa Šprochová02/48 777 537
Koordinátorka štátneho odborného dozoruJUDr. Mag. Zuzana Plevková02/48 777 574
Referát štand. a leteckých predpisovIng. Stanislav Vančo02/48 777 517
Odbor letísk a stavieb
VedúciIng. Michaela Valaštínová02/48 777 551
Referát letísk
letiska@nsat.sk
Mgr. Kristína Ludvigová02/48 777 512
Ing. Ivo Hrušovský
Ing. Irena Mauerová
02/48 777 512
Referát ochranných pásiem
ochranne.pasma@nsat.sk
Ing. Jana Lopušanová02/48 777 541
Ing. Marek Ižarik02/48 777 512
Ing. Katarína Tomanová02/48 777 541
Bc. Bronislava Kovácsová
Ing. Martina Kužmová
Ing. Anna Mrázová
Ing. Miloš Hupka
02/48 777 581
Špeciálny stavebný úrad
stavby@nsat.sk
Ing. Michaela Valaštínová02/48 777 551
Ing. Katarína Koutná02/48 777 581
Odbor leteckých navigačných služieb 
navigacia@nsat.sk
VedúciIng. Ivan Hasiček02/48 777 543
Ing. Ján Sokol
Ing. Vojtech Šproch
Ing. Martina Chibeľová
Ing. Richard Galbička
02/48 777 573
Ing. Ľubomír Sobolič02/48 777 546
Ing. Miron Mišanič02/48 777 546
Odbor letovej kalibrácie
VedúciIng. Jozef Česnek02/48 777 539
Ing. Jaroslav Šulc02/48 777 540
Ing. Vladimír Mikulík02/48 777 544
Odbor bezpečnostnej ochrany civilného letectva
obocl@nsat.sk
VedúciIng. Karol Lysina02/48 777 552
Jarmila Kuťková02/48 777 557
Ing. Ján Žarnovičan
JUDr. Zuzana Molnárová
02/48 777 566
JUDr. Peter Švrček
Mgr. Miriam Kancková
Ing. Lenka Nižňanská
02/48 777 556

Spätná väzba od návštevníkov

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia