DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia civilného letectva

letectvo@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových  adries zamestnancov)

RiaditeľIng. Ivan Hasiček
AsistentkaSoňa Gažiová02/48 777 548
Referát bezpečnosti a súladu s predpismiIng. Martin Němeček02/48 777 528
JUDr. Filip Hrmo, PhD., LL.M02/48 777 534
ECCAIRSIng. Matúš Lenčéš02/48 777 528
Sekcia letovej prevádzky
RiaditeľIng. Gabriela Galambošová02/48 777 567
Koordinátorka SAFA a inšpektorka SAFAIng. Gabriela Galambošová02/48 777 567
Koordinátor štátneho odborného dozoruMgr. Dušan Heuer02/48 777 534
Referát odbornej podporyIng. Mária Miškovičová
Mgr. Barbara Štefániková
02/ 48 777 522
Odbor licencovania leteckého personálu
letecky.personal@nsat.sk
VedúcaMgr. Vanda Orfánusová02/48 777 562
Licencovanie leteckého personáluMgr. Martin Marianič
Ing. Marián Žec
Ing. Natália Kotianová, PhD.
Ing. Naďa Srbová
02/48 777 558
Licencovanie technického personálu – teoretické skúškyIng. Ľubomír Háberl
Mgr. Linda Šuniar – Harajová
02/48 777 563
Licencovanie technického personálu riadiacich letovej prevádzkyIng. Ľubomír Háberl
Mgr. Linda Šuniar – Harajová
02/48 777 563
Referát výcvikových zariadení leteckého personáluIng. Ivan Hrčka
Ing. Ondrej Somorovský
02/48 777 528
Register leteckého personáluIng. Janka Janove
Ružena Simanová
02/48 777 515
Osvedčovanie zdravotnej spôsobilostiMgr. Vanda Orfánusová02/48 777 562
Osvedčovanie zdravotnej spôsobilostiMUDr. Otokár Takáč055/61 30 781
Odbor prevádzky lietadiel
air.operations@nsat.sk
VedúciIng. Lucia Bohunická02/48 777 526
Ing. Katarína Štefanková02/48 777 526
Ing. Igor Jandura02/48 777 527
Ing. Josef Valíček
Peter Zemánek
Ing. Anna Mrázová
02/48 777 569
Ing. Tatiana Jakubcová02/48 777 530
Oddelenie všeobecného letectva,
leteckých prác a UAV
VedúciMgr. Martin Jurovic02/48 777 530
Mgr. Miloš Ťapušík
Ing. Milan Čelko
02/48 777 570
Ing. Ján Šabľa02/48 777 527
Odbor spôsobilosti lietadiel
lietadla@nsat.sk
airworthiness@nsat.sk
VedúciIng. Maroš Jančula02/48 777 531
Ing. Ľuboš Januška02/48 777 521
Ing. Ľubomír Kvak
Ing. Juraj Doval
02/48 777 532
production@nsat.sk
maintenance@nsat.sk
Vladimír Flégr
Ing. Dušan Tekel
Ing. Igor Erdélyi
Ing. Alojz Filip
02/48 777 536
Ing. Mária Mrázová, PhD.02/48 777 543
Ing. Igor Jančovič
Ing. Ivan Koblen, CSc.
02/48 777 533
 Register lietadiel
register.lietadiel@nsat.sk
 Soňa Gažiová 02/48 777 514
Sekcia leteckých navigačných služieb a letísk
RiaditeľIng. Karol Lysina02/48 777 552
AsistentkaDenisa Šprochová02/48 777 537
Referát štandardizácie leteckých predpisovIng. Zuzana Treuerová
Ing. Andrea Hasičková
02/48 777 517
Koordinátor štátneho odborného dozoruJUDr. Mag. Zuzana Plevková02/ 48 777 574
Odbor letísk a stavieb
VedúciIng. Roman Kajda02/48 777 547
letiska@nsat.skIng. Marta Himpánová
Ing. Irena Mauerová
Ing. Miroslav Mydlár
02/48 777 512
 ochranne.pasma@nsat.skIng. Marek Ižarik02/48 777 512
Ing. Martina Kužmová
Ing. Katarína Tomanová
Bc. Bronislava Kovácsová
02/48 777 541
Ing. Miloš Hupka
Ing. Peter Kližan
Ing. Igor Kintly
02/48 777 581
Špeciálny stavebný úrad
stavby@nsat.sk
Ing. Michaela Valaštínová02/48 777 551
Odbor leteckých navigačných služieb 
navigacia@nsat.sk
VedúciIng. Martina Chibeľová02/48 777 573
Ing. Vojtech Šproch
Ing. Ján Sokol
Ing. Richard Galbička
Ing. Jozef Tóth
02/48 777 573
Ing. Ľubomír Sobolič
Ing. Miron Mišanič
02/48 777 546
Odbor bezpečnostnej ochrany civilného letectva
obocl@nsat.sk
Vedúca Mgr. Miriam Kancková 02/48 777 556
Jarmila Kuťková
Ing. Janka Rajnohová
02/48 777 557
Ing. Ján Žarnovičan
JUDr. Zuzana Molnárová
02/48 777 566
JUDr. Peter Švrček
Ing. Lenka Nižnanská
02/48 777 556

Spätná väzba od návštevníkov

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia