DOPRAVNÝ ÚRAD

Ústredie

nsat@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk  (formát e-mailových  adries zamestnancov)

Pracovná pozícia Meno Kontaktné informácie
Predseda Pavol Hudák, MSc
Podpredseda
Zodpovedná osoba Mgr. Eva Oravcová ooudu@nsat.sk
Asistentka
nsat@nsat.sk
Mgr. Eva Oravcová 02/48 777 501
0917 562 077
Fax 02/43 42 03 31
Informácie pre médiá
nsat@nsat.sk
Mgr. Eva Oravcová 0917 562 077
Osobný úrad
 
Mgr. Gabriela Petrlová 02/48 777 520
0917 756 916
Mgr. Ivona Matúšová 02/48 777 520
0918 852 510
Referát miezd Anna Svobodová 02/48 777 510
Referát vnútornej kontroly Ing. Irena Čelková 02/48 777 519
0907 783 335
Referát správy registratúry Zuzana Határová 02/48 777 561
0918 382 001
Odbor ekonomiky a správy majetku
Vedúca Ing. Mária Halásová 02/48 777 504
0918 382 029
Ing. Jana Zekuciová 02/48 777 516
Mgr. Andrea Godaňová 02/48 777 508
0918 382 002
Terézia Prvá 02/48 777 549
0918 382 007
Andrea Orthová 02/48 777 549
0918 382 003
Mgr. Rastislav Babčan 02/48 777 577
0917 562 067
Referát verejného obstarávania Ing. Marta Gajdošíková 02/48 777 507
0917 643 717
Podateľňa
podatelna@nsat.sk
Dana  Krchnáková
Margita Horváthová
02/48 777 518
Pokladňa Dagmar Nemcová 02/48 777 509
0918 382 005
Odbor legislatívny a právny
Vedúca JUDr. Eva Schwarczová 02/48 777 568
Oddelenie právne
Vedúca JUDr. Ing. Jana Bajužiková 02/48 777 503
0917 562 064
Mgr. Lukáš Hrbatý 02/48 777 505
JUDr. Kristína Burianová 02/48 777 505
0918 382 052
Mgr. Anna Beluská 02/48 777 511
Referát legislatívy
Mgr. Zuzana Jaroszewiczová 02/48 777 492
0948 892 781
JUDr. Kristína Sabolová 02/48 777 492
JUDr. Viktória Oršulová 02/48 777 492
0917 170 919
Referát kvality a legislatívno – právnej podpory  JUDr. Ľudmila Audi 02/48 777 511
0948 781 966
Referát informačných systémov a technológií
vedúci Ing. František Šoltýs 0918 382 051
 
 
Ing. Marek Chmura 02/48 777 535
0918 382 018
Mgr. Martin Chovan 02/48 777 535
0918 343 705
Mgr. Ivan Košťál 02/48 777 535
0948 275 393
Referát krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie Mgr. Vladimír Laurinec 02/48 777 604
0910 606 328


staznosti@nsat.sk
 (podávanie sťažností, viac informácií nájdete tu)
Poskytovania informácií podľa info zákona –  viac informácií nájdete tu

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia