DOPRAVNÝ ÚRAD

Hlásenie udalostí spojených s prevádzkou lietadiel spôsobilých lietať bez pilota

O vzniku každej leteckej udalosti sú subjekty civilného letectva povinné podať hlásenie. Hlásenie sa predkladá Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Povinný a dobrovoľný systém ohlasovania udalostí Filetype iconHlásenie udalosti“      ONLINE Formulár

OHLÁSENIE UDALOSTI  SPOJENEJ S PREVÁDZKOU LIETADLA SPÔSOBILÉHO LIETAŤ BEZ PILOTA

Toto hlásenie slúži na oznámenie akejkoľvek udalosti ohrozujúcej bezpečnosť v civilnom letectve, ktorá je akýmkoľvek spôsobom spojená s prevádzkou lietadla spôsobilého lietať bez pilota a môžete ho podať priamo na našej stránke prostredníctvom on-line formulára nižšie.

Hlásenie je určené pre

  • osoby a subjekty činné v civilnom letectve  (piloti, prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia letísk, …)
  • osoby zamestnané v týchto organizáciách (piloti, mechanici, palubný personál, zamestnanci letísk,…)
  • verejnosť, ktorú touto cestou vyzývame na ohlásenie neštandardnej situácie ohrozujúcej bezpečnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota, alebo ktorá bola spôsobená lietadlom spôsobilým lietať bez pilota.

Systém ohlasovania slúži na zhromažďovanie udalostí súvisiacich s bezpečnosťou civilného letectva, pre vypracovanie analýz a určenie rizík bezpečnosti a v konečnom dôsledku na účely zvýšenia bezpečnosti civilného letectva.
Uveďte, prosím, všetky informácie a údaje, ktorými disponujete. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Polia označené * sú povinné / Fields marked with a * are required
Informácie o spracúvaní osobných údajov  dotknutých osôb nájdete na webovom sídle Dopravného úradu: http://nsat.sk/en/ochrana-osobnych-udajov/


© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia