DOPRAVNÝ ÚRAD

  Divízia civilného letectva

  letectvo@nsat.sk

  meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových adries zamestnancov)

  Tam, kde sa uvádza, odporúčame používať všeobecnú e-mailovú adresu uvedenú pri názve organizačného útvaru.

  riaditeľIng. Martin Němeček
  asistentkaBc. Michaela Hrdličková02/48 777 548
  Referát bezpečnosti a súladu s predpismiIng. Daniel Böhm02/48 777 528
  ECCAIRS Ing. Igor Vahančík
  Sekcia letovej prevádzky
  riaditeľ (asistentka)02/48 777 548
  koordinátorka SAFAIng. Gabriela Galambošová02/48 777 567
  koordinátor ŠODMgr. Dušan Heuer02/48 777 567
  referát štandardizácie a leteckých predpisovIng. Zuzana Treuerová02/ 48 777 517
  Ing. Slávka Vojtechová
  Odbor licencovania leteckého personálu
  letecky.personal@nsat.sk
  vedúcaMgr. Vanda Orfánusová02/48 777 562
  referát  licencovania leteckého personáluMgr. Martin Marianič
  Ing. Marián Žec
  Ing. Naďa Srbová (rod. Dúhová)
  Mgr. Alica Stanovská
  02/48 777 558
  licencovanie technického personálu  a výcvikových zariadeníIng. Ľubomír Háberl
  Ing. Jana Kadlečíková
  02/48 777 563
  referát výcvik. zariadení leteckého personáluIng. Ivan Hrčka02/48 777 528
  register leteckého personáluIng. Janka Janove
  Ružena Simanová
  02/48 777 515
  Odbor prevádzky lietadiel
  air.operations@nsat.sk
  vedúciIng. Igor Jandura02/43 42 45 08
  referát obchodnej leteckej prevádzkyPeter Štefanko
  Ing. Josef Valíček
  02/48 777 526
  Ing. Tatiana Jakubcová
  Ing. Lucia Bohunická
  02/48 777 522
  Ing. Peter Dobrota
  Ing. Katarína Štefanková
  02/ 48 777 569
  referát prevádzky všeobecného letectvaIng. Ján Šabľa
  Ing. Ladislav Levčík
  02/48 777 527
  Ing. Marián Kumorovitz
  Ing. Milan Jakubec
  02/48 777 570
  Odbor letovej spôsobilosti
  lietadla@nsat.sk
  airworthiness@nsat.sk
  vedúciIng. Ľuboš Januška02/48 777 521
  Ing. Juraj Doval02/48 777 530
  Ing. Ľubomír Kvak02/48 777 532
  referát registra lietadiel
  register.lietadiel@nsat.sk
  Soňa Gažiová02/48 777 514
  Odbor výroby a údržby
  maintenance@nsat.sk
  production@nsat.sk
  vedúciIng. Vladimír Flégr02/48 777 536
  oblasť údržby02/48 777 536
  oblasť výroby02/48 777 534
  Sekcia leteckých navigačných služieb a letísk
  riaditeľIng. Jozef Tóth02/48 777 560
  asistentkaDenisa Šprochová02/48 777 537
  koordinátorka štátneho odborného dozoruJUDr. Mag. Zuzana Plevková02/48 777 574
  referát štandardizácie a leteckých predpisovIng. Stanislav Vančo02/48 777 517
  Odbor letísk a stavieb
  vedúciIng. Matěj Mareth02/48 777 512
  referát letísk
  letiska@nsat.sk
  Mgr. Kristína Ludvigová02/48 777 512
  Ing. Ivo Hrušovský
  Ing. Irena Mauerová
  02/48 777 547
  referát ochranných pásiem
  ochranne.pasma@nsat.sk
  Ing. Jana Lopušanová02/48 777 541
  Ing. Marek Ižarik02/48 777 512
  Ing. Katarína Tomanová
  Ing. Katarína Koutná
  Bc. Bronislava Kovácsová
  02/48 777 541
  Ing. Anna Mrázová
  Ing. Miloš Hupka
  02/48 777 581
  špeciálny stavebný úrad
  stavby@nsat.sk
  Ing. Michaela Valaštínová02/48 777 551
  Odbor leteckých navigačných služieb
  navigacia@nsat.sk
  vedúciIng. Ivan Hasiček02/48 777 543
  Ing. Ján Sokol
  Ing. Vojtech Šproch
  Ing. Richard Galbička
  Ing. Martina Chibeľová
  02/48 777 573
  Ing. Ľubomír Sobolič
  Ing. Miron Mišanič
  02/48 777 546
  Odbor letovej kalibrácie
  vedúciIng. Jozef Česnek02/48 777 539
  Ing. Jaroslav Šulc02/48 777 540
  Ing. Vladimír Mikulík02/48 777 544
  Odbor bezpečnostnej ochrany civilného letectva
  vedúciIng. Karol Lysina02/48 777 555
  Jarmila Kuťková02/48 777 557
  Mgr. Miriam Kancková
  JUDr. Peter Švrček
  02/48 777 556
  Ing. Ján Žarnovičan
  JUDr. Zuzana Molnárová
  02/48 777 566

  Spätná väzba od návštevníkov

  © Dopravný úrad / Transport Authority | Sitemap | RSS W3C Validation

  Portal solution by