DOPRAVNÝ ÚRAD

Ostatné organizačné útvary

Divízia dráh a dopravy na dráhach
Divízia vnútrozemskej plavby
Divízia civilného letectva – register lietadiel

Pondelok9:00 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok –
Streda9:00 – 12:0013:00 – 15:00
Štvrtok – –
Piatok – –

 

Divízia civilného letectva – licencovanie leteckého personálu, register leteckého personálu

Pondelok9:00 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok –
Streda9:00 – 12:0013:00 – 15:00
Štvrtok – –
Piatok9:00 – 11:00 –


Z dôvodu zefektívnenia vybavovania žiadostí nebudú zamestnanci divízie civilného letectva, odboru licencovania  leteckého personálu mimo stránkových hodín vybavovať telefonické hovory.

Ostatné organizačné útvary divízie civilného letectva vybavujú stránky na základe telefonického objednania.

Mimo stránkových hodín vybavujú organizačné útvary Dopravného úradu stránky len na základe objednania sa stránky na konkrétny pracovný deň a hodinu, s prihliadnutím na časovú následnosť stránok, pracovnú vyťaženosť a pracovné časové možnosti jednotlivých organizačných útvarov.

Parkovanie pre stránky pred budovami Dopravného úradu na adrese Letisko M.R. Štefánika v Bratislave nie je možné. K dispozícii je parkovisko pred terminálom letiska.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia