DOPRAVNÝ ÚRAD

Pohľadávky

evidované Dopravným úradom ako správcom majetku štátu

Dlžník – názov/obchodné meno, sídlo, IČOVýška pohľadávky štátu
OPERA JET a.s.
Ivánska cesta 30/B
Bratislava 821 04
IČO: 36 616 834
1 288,72 €

Kostadin Residence, spol. s.r.o.
Hodonínska 1528/7
Holíč 908 51
IČO: 46 209 158

3 000,- €

REAL-N, s.r.o.
Záhradnícka 16
Komárno 945 01
IČO: 36 521 949

 500,- €

DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v konkurze
Záhradnícka 16
Komárno 945 01
IČO: 36 527 319

3 500,- €

PLAZMA, s.r.o.
Bulharská 60
Bratislava 821 04
IČO: 35 862 041

1 000,- €

V zozname pohľadávok štátu v správe Dopravného úradu nie sú uvedené pohľadávky fyzických osôb vzhľadom na ochranu ich osobných údajov vyplývajúcu zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stav k 01.04.2016

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia